UFR II

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Polutonovi>
<Err Diffusion(600dpi Only)>:<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Tekst>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Grafika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Slika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Metoda podudaranja>
<Općenito>, <Perceptualno>, <Kolorimetrijska>, <Živa foto.>, <Preuzimanje profila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Komp sive>
<Tekst>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grafika>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Slika>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Ušteda papira>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
8103-067