Slanje

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<E-mail postavke>
<Postavke komunikacije>
<Osnovne postavke>
<Koristi POP RX>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke za POP poslužitelj>
<POP interval>: 0 do 99 minuta
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dopusti TLS>
<SMTP RX>: <Isključeno>, <Uključeno>, <Uvijek koristi TLS>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke autentikacije>
<Metoda za POP autent.>: <Standardno>, <APOP>, <POP AUTH>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrda TLS certifikata za POP RX>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<CN>: Isključeno, Uključeno
8103-06H