Upravljanje podacima

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Importiranje/eksportiranje>
<Importiraj s USB memorije>
<Da>, <Ne>
<Zaporka>
Ne
Ne
-
<Eksportiraj na USB memoriju>
<Zaporka>
Ne
Ne
-
<Ograniči import/eksport s web-servisa>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Inicijaliziraj mrežne postavke>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
-
<Inicij. sve postavke bez mrež. postavki>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
-
<Inicijaliziraj sve podatke/postavke>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
-
8103-06X