Sigurnosne postavke

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke provjere sustava>
<Provjera sustava kod pokretanja>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8103-06Y