Upravljanje korisnicima

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Upravljanje autentikacijom>
<Postavite admin. zapor.>
(Maksimalno 32 znakova.)
Da
C
Authentication User Management
<Postavite admin. PIN>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>: Unos PIN-a (najviše 7 znamenki)
<Postavke podataka o upravitelju sustava>
<ID i PIN upravitelja sustava>, <Ime upravitelja sustava>, <E-mail adresa>, <Podaci za kontakt>, <Komentar>
Da
C
Department ID Management Settings
Kada je odabrana mogućnost <ID i PIN upravitelja sustava>:
<ID uprav. sustava>: 7654321 (Najviše sedam znamenki)
<PIN upravitelja sust.>: 7654321 (Najviše sedam znamenki)
<Upravljanje ID-brojem odjela>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Department ID Management Settings
8103-06S