Mreža

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
<Ispisivanje izvješća> *1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ispisivanje izvješća>
<Ispisivanje>
Da
Ne
-
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Potvrdite mrežni priključak>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrdite mrežni priključak
>
<Isključeno>, <Uključeno>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP postavke>: <IPv4 postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi IPv4>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke IP adrese>
<Autom. pribavljanje>
 <Odabir protokola>: <Isključeno>, <DHCP>
 <Auto IP>: <Isključeno>, <Uključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<IP adresa>*1: <0.0.0.0>
<Maska podmreže>*1: <0.0.0.0>
<Adresa pristupnika>*1: <0.0.0.0>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi ručno>
 <IP adresa>: Unesite IP adresu.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Provjera postavaka>
 <IP adresa>: Samo prikaz
 <Maska podmreže>: Samo prikaz
 <Adresa pristupnika>: Samo prikaz
Da
C*2
Settings/Registration Basic Information
<Postavke DHCP opcije>
<Pribavi naziv hosta>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dinamičko ažuriranje DNS-a>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi adresu DNS poslužitelja>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi naziv domene>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi adresu POP poslužitelja>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS postavke>*1
<Naziv hosta>: Canon****** („******“ predstavlja posljednjih šest znamenki MAC adrese.)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Naziv domene>: Unesite naziv domene.
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naredba PING>
<IPv4 Address>: <0.0.0.0>
Ne
Ne
-
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
*2
<IP adresa> kategorizirana je kao „A“.
<TCP/IP postavke>: <IPv6 postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi IPv6>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Stateless Address>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Manual Address>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<IP adresa>*1 (IPv6 adresa (najviše 39 znakova))
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa>*1: 1 do 64 do 128
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Standardna adresa rutera>*1 (najviše 39 znakova)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Use DHCPv6>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi samo prefiks nesamostalne adrese>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke DHCP opcije>
<Pribavi adresu DNS poslužitelja>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi naziv domene>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS postavke>*1
<Primary DNS Server Address>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Secondary DNS Server Address>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Host Name/Domain Name as IPv4>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Naziv hosta>: Canon****** („******“ predstavlja posljednjih šest znamenki MAC adrese.)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Naziv domene>: Unesite naziv domene.
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Isključeno>, <Uključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
 <Register Stateless Address>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <Register Manual Address>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <Register Stateful Address>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<TCP/IP postavke>: <DNS postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke adrese DNS poslužitelja
>
<Prim. DNS posluž.>: Unesite IP adresu.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS posluž.>: Unesite IP adresu.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS postavke>
<Koristi IPv4 mDNS>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<mDNS naziv> (najviše 63 znaka)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi IPv6 mDNS>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Use Same mDNS Name as IPv4>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Isključeno>:
<mDNS naziv> (najviše 63 znaka)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke LPD ispisivanja>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Ispiši LPD sa zagl.>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 do 5 do 60 (min)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke RAW ispisivanja>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Dvosmjerna komun.>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 do 5 do 60 (min)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SNTP postavke>
<Koristi SNTP>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>*1: 10 do 1440 do 2880 min
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address>*1: (IP adresa ili naziv glavnog računala)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke FTP ispisivanja>
<Koristi FTP ispisivanje>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničko ime>: guest
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka>: 7654321
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Kor. UTF-8 za prik. naz. FTP zad. ispis.>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD postavke>
<Koristi WSD ispis>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi WSD pretraživanje>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke IPP ispisivanja>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Dozvoli ako se koristi TLS>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi autentikaciju>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke za Multicast Discovery>
<Odgovor>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv raspona>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 do 11427 do 65535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 do 3 do 254
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 do 600 do 65535 s
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi HTTP>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Settings>*1
<Key and Certificate>
<Use>
Da
Ne
-
<Certificate Details> (<Version>, <Serijski broj>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
Ne
-
<Key Usage> (prikazuje za što se upotrebljava par ključeva)
Da
Ne
-
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorithm Settings>
Encryption Algorithm
 <AES-CBC (256-bit)>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <AES-GCM (256-bit)>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <AES-GCM (128-bit)>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <3DES-CBC>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Key Exchange Algorithm
 <RSA>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <ECDHE>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <X25519>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Signature Algorithm
 <RSA>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <ECDSA>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
HMAC Algorithm
 <SHA1>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <SHA256>: <Isključeno>, <Uključeno>
 <SHA384>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxy postavke>
<Koristi Proxy>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa poslužitelja> (IP adresa ili FQDN)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>: 1 do 80 do 65535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Proxy within Same Domain>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Post. autentikacije>: <Use Proxy Authentication>(<Isključeno>, <Uključeno>), <Korisničko ime> (najviše 24 znaka), <Zaporka> (najviše 24 znaka), <Potvrdi> (najviše 24 znaka)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdi auten.info. u modu uprav. auten.>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<TCP/IP postavke>: <IPSec postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi IPSec>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>*1
<Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<TCP/IP postavke>: <IPSec postavke>: <IPSec popis pravila>*1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<IPSec popis pravila>
<Register New IPSec Policy>, <Izbriši>, <Raise Priority>, <Lower Priority>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Register Policy>
<Policy Name> (najviše 24 znaka), <Policy On/Off> (<Isključeno>, <Uključeno>), <Only Allow 256-bit for AES Key Length> (<Isključeno>, <Uključeno>), <Selector Settings>, <IKE Settings>, <IPSec Network Settings>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector>
<Local Address Settings> (<All IP Addresses>, <IPv4 Address>, <IPv6 Address>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Dužina prefiksa>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa> (1 do 64 do 128)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Settings>(<All IP Addresses>, <All IPv4 Addresses>, <All IPv6 Addresses>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Dužina prefiksa>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa> (1 do 64 do 128)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Settings> (<Specify by Port Number>, <Specify by Service Name>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<All Ports>, <Single Port>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (1 do 65535)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<SMTP RX>: <Isključeno>, <Uključeno>
<SMTP TX>: <Isključeno>, <Uključeno>
<POP3>: <Isključeno>, <Uključeno>
<LPD>: <Isključeno>, <Uključeno>
<RAW>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE>
<IKE Mode>: <Main>, <Aggressive>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>: 1 do 480 do 65535 min
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key Settings>), <Digital Signature Method> (<Key and Certificate>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Use>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details>(<Version>, <Serijski broj>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Key Usage>(prikazuje za što se upotrebljava par ključeva)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Auto>, <Ručno podešavanje>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Ručno podešavanje>
<Authentication>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 and SHA2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network>
<Validity>
<Vrijeme>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uključeno>: (1 do 480 do 65535min)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uključeno>: (0 do 1 do 65535 MB)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PFS>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Auto>, <Ručno podešavanje>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Ručno podešavanje> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Postavke:
<ESP Authentication>: <SHA1>, <NULL>
<ESP Encryption>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>, <NULL>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Postavke: Ništa
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Postavke: Ništa
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>: <
Transport> (samo prikaz)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<TCP/IP postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 do 1500 bytes (600-1500)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<SNMP postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi SNMPv1>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Dedicated Community>*1
<Use Dedicated Community>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 1>*1
<Use Community Name 1>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: javno
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 2>*1
<Use Community Name 2>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: javno2
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi SNMPv3>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Settings>*1
<Use Administrator>: <Isključeno>, <Uključeno>
<Korisničko ime>: Samo prikaz
<MIB Access Permission>: Samo prikaz
<Sigurnosne postavke>: Samo prikaz
<Authentication Algorithm>: Samo prikaz
<Encryption Algorithm>: Samo prikaz
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Password as for Authentication>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Set/Change Password>: <Isključeno>, <Uključeno>
<Encryption Password>: Unesite lozinku.
<Potvrdi>: Unesite lozinku.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<User Settings>*1
<User On/Off>: <Aktiviraj>, <Deaktiviraj>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj> (<Korisničko ime>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Sigurnosne postavke> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit> (<Korisničko ime>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Sigurnosne postavke> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbriši>
Da
Ne
-
<Get Printer Management Information from Host>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Formatiraj MIB host resursa na RFC2790>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Formatiraj MIB host resursa na RFC2790>
<Isključeno>, <Uključeno>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Settings>*1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Dedicated Port Settings>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Authentication Method>
<Mod 1>, <Mod 2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Koristi spool>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi spool>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Paralelno primanje>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Paralelno primanje>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrijeme čekanja za spajanje pri pokret.>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Vrijeme čekanja za spajanje pri pokret.>
Od 0 do 300 s
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke pogonskog programa Etherneta>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke pogonskog programa Etherneta>
<Automatsko prepoznavanje>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod komunikacije>: <Half Duplex>, <Full Duplex>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Etherneta>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna brzina prijenosa>: Samo prikaz
Da
Ne
-
<MAC adresa>: Samo prikaz
Da
Ne
-
<IEEE 802.1X postavke>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi IEEE 802.1X>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Name> *1
Login Name
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Certificate>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Name
>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Server Name>*1
Authentication Server Name
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi TLS>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>*1
<Use>
Da
Ne
-
<Certificate Details> (<Version>, <Serijski broj>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
Ne
-
<Key Usage> (ključ i certifikat)
Da
Ne
-
<Use TTLS>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS Settings (TTLS Protocol)>: <Use MSCHAPv2>, <Use PAP>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PEAP>*1
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Login Name as User Name>*1
<Isključeno>, <Uključeno>,
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničko ime> *1
Ime korisnika koje se provjerava provjerom autentičnosti IEEE802.1X
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka>*1
Lozinka korisnika koja se provjerava provjerom autentičnosti IEEE802.1X
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Postavke vatrozida>: <Filtar IPv4 adresa>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izlazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 IPv4 adresa), <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>*1: Unesite broj priključka.
 <Izbriši>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ulazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 IPv4 adresa), <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>*1: Unesite broj priključka.
 <Izbriši>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Postavke vatrozida>: <Filtar IPv6 adresa>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izlazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 IPv4 adresa), <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>*1: Unesite broj priključka.
 <Izbriši>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ulazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 IPv4 adresa), <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>*1: Unesite broj priključka.
 <Izbriši>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Postavke vatrozida>: <Filtar MAC adresa>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izlazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (do 100 Mac adresa), <Uredi>, <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ulazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (do 100 Mac adresa), <Uredi>, <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Postavke vatrozida>: <IP Address Block Log>*1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<IP Address Block Log>
<Date/Time>, <Type>, <IP adresa>, <Broj porta>, <Rezultat>
Da
Ne
-
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Koristi Mopria>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi Mopria>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi AirPrint>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi AirPrint>
<Isključeno>, <Uključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Printer Name>*1: Unesite naziv pisača
<Location>*1: Unesite lokaciju
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Pokaži pogreške za AirPrint>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pokaži pogreške za AirPrint>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Position Information>*1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Position Information>
<Autom. pribavljanje>
Da
Ne
-
<Latitude>: Odredite geografsku širinu.
Da
Ne
-
<Longitude>: Odredite geografsku dužinu.
Da
Ne
-
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Settings for Universal Print>*1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>
OIP_PRINTER
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
Da
-
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Odabir sučelja>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Odabir sučelja>
<Kabelski LAN>, <Bežični LAN>, <Kabelski LAN + kabelski LAN>, <Kabelski LAN + bežični LAN>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Bežični LAN>: <Postavke bežičnog LAN-a>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mod WPS-a pritiskom tipke>
<Mod WPS PIN koda>
<SSID postavke>
<Odabir pristupne točke>: Odaberite s popisa.
Ne
Ne
-
WEP provjera autentičnosti: (<Ključ WEP (5-26 znak.)>: Unesite WEP ključ
Ne
Ne
-
Šifriranje WPA/WPA2-PSK: <PSK (8-64 znak.)>: Unesite WPA/WPA2-PSK pristupni izraz
Ne
Ne
-
<Ručno upisivanje>: Unesite SSID
Ne
Ne
-
<Sigurnosne postavke>: <Ništa>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Ne
Ne
-
<Sigurnosne postavke> (<WEP>)
<IEEE 802.1X postavke> (<Otvoreni sustav>, <Dijeljeni ključ>), <WEP ključ 1>, <WEP ključ 2>, <WEP ključ 3>, <WEP ključ 4>
<Sigurnosne postavke> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Metoda enkripcije> (<Auto>, <AES-CCMP>)
Ne
Ne
-
<Mod uštede energije>
<Isključeno>, <Uključeno>
Ne
Ne
-
<Informac. povezivanja>
<MAC adresa>: Samo prikaz
<Status bežičnog LAN-a>: Samo prikaz
<Najnoviji podaci o pogreški>: Samo prikaz
<Kanal>: Samo prikaz
<SSID postavke>: Samo prikaz
<Sigurnosne postavke>: Samo prikaz
<Mod uštede energije>: Samo prikaz
Da
Ne
-
<Postavke izravne veze>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi izravnu vezu>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrsta izravne veze>
<Mod pristupne točke>, <Wi-Fi Direct>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv uređaja za Wi-Fi Direct>
<Ime uređ. (Wi-Fi Dir.)>: Naziv uređaja
Da
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Vrijeme do kraja izravnog povezivanja>
0 = ništa, 1 do 30 do 60 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke moda pristupne točke>
<Use Personal SSID and Network Key>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi vlastiti SSID>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<SSID>: Unesite SSID
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi vlastiti mrežni ključ>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Network Key>: Unesite mrežni ključ
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Drž. aktivno ako je nav. SSID/mrež. klj.>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke IP adrese izravne veze>
192.168.22.1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Session Settings>*1
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Timeout After Logging in to Remote UI>
15 do 150 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Postavke sporedne linije>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke IP adrese>
<Autom. pribavljanje>: <DHCP>, <Isključeno>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi ručno>
 <IP adresa>: <0.0.0.0>
 <Maska podmreže>: <0.0.0.0>
 <Adresa pristupnika>: <0.0.0.0>
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Provjera postavaka>: Samo prikaz
Ne
A
-
<Priorit. linija za kom. s mobil. uređaj.>
<Glavna linija>, <Sporedna linija>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke pogonskog programa Etherneta>
<Automatsko prepoznavanje>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod komunikacije>: <Half Duplex>, <Full Duplex>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Etherneta>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna brzina prijenosa>: Samo prikaz
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MAC adresa>: Samo prikaz
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke sporedne linije>: <Postavke vatrozida>: <Filtar IPv4 adresa>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izlazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 IPv4 adresa), <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>*1: Unesite broj priključka.
 <Izbriši>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ulazni filtar>
<Koristi filtar>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Dozvoli>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (do 16 IPv4 adresa), <Izbriši>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>*1: Unesite broj priključka.
 <Izbriši>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Postavke sporedne linije>: <Postavke podatkovne komunikacije sustava>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke adrese DNS poslužitelja>
<Prim. DNS posluž.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS posluž.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxy postavke>
<Koristi Proxy>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa poslužitelja> (IP adresa ili FQDN)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj porta>: 1 do 80 do 65535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Post. autentikacije>
<Koristi Proxy autent.>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničko ime> (najviše 24 znaka)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka> (najviše 24 znaka)
<Potvrdi> (najviše 24 znaka)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke statičkog usmjeravanja>
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke statičkog usmjeravanja>
<Koristi statičko usmjeravanje>: <Isključeno>, <Uključeno>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj>, <Izbriši>*1
Ne
Ne
-
<Registriraj>
<Address>(<0.0.0.0>), <Dužina prefiksa>(1 do 32), <Adresa pristupnika>(<0.0.0.0>)
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
8103-05U