Konfiguriranje postavki ispisa e-pošte

U ovom se odjeljku opisuje definiranje postavki za primanje i ispisivanje e-pošte na ovom uređaju. Za definiranje postavki primanja e-pošte koristite računalo, a za definiranje postavki ispisa upravljačku ploču uređaja. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [Send]  [Network Settings - E-Mail Settings].
4
Odredite postavke ispisa e-pošte.
Kada e-poštu ispisujete koristeći protokol SMTP
Kada e-poštu ispisujete s POP poslužitelja e-pošte
Postavljanje provjere autentičnosti i šifriranja
5
Kliknite [OK].
8103-013