Konfiguracija Ethernet postavki

Ethernet je standard koji propisuje metode komunikacije unutar LAN-a. Uobičajeno, komunikacijski sustav (poludupleks/puni duplex) i tip Etherneta (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) mogu se postaviti automatski. Možete ih zasebno postaviti prebacivanjem postavki na ručni rad. Postavke registrirajte prema potrebi.
<Postavke pogonskog programa Etherneta> postoje i za glavnu i sporednu liniju. Konfigurirajte svaku po potrebi.
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke pogonskog programa Etherneta>.
Da biste naveli Ethernet postavke pomoćne linije, odaberite <Vaše postavke> <Mreža> <Postavke sporedne linije> <Postavke pogonskog programa Etherneta>.
3
Odaberite želite li Ethernet postavke konfigurirati automatski ili ručno.
Tipično postavite <Automatsko prepoznavanje> na <Uključeno>. Sustav komunikacije i vrsta Etherneta otkrivaju se i automatski konfiguriraju.
Automatska konfiguracija Ethernet postavki
1
Odaberite <Automatsko prepoznavanje> <Uključeno>.
Ručna konfiguracija Ethernet postavki
1
Konfigurirajte postavku za onemogućivanje automatskog otkrivanja.
Odaberite <Automatsko prepoznavanje>  <Isključeno>.
2
Odaberite <Mod komunikacije> odaberite mod komunikacije.
<Half Duplex>
Naizmjenično šalje i prima podatke za komunikaciju. Odaberite kada je uređaj povezan s mrežnim uređajem putem naizmjeničnog dvosmjernog načina komunikacije.
<Full Duplex>
Istovremeno šalje i prima podatke za komunikaciju. Koristite tu postavku za većinu okruženja.
3
Odaberite <Tip Etherneta> odaberite vrstu Etherneta
Odaberite <10BASE-T>, <100BASE-TX> ili <1000BASE-T> u <Tip Etherneta>.
8103-00S