Osnovni zasloni

O ovom se odjeljku opisuju različiti prikazi koji se prikazuju na zaslonu.
Zaslon <Početni prikaz>
Zaslon <Početni prikaz> prikazuje se kada pritisnete gumb  (Polazno). Zaslon <Početni prikaz> ili zaslon s postavkama prikazuju se na ekranu i omogućuje vam pokretanje funkcija kao što su <Memorijski medij> i <Mobilni portal>. Pomoću zaslona možete i provjeravati informacije kao što su poruke o pogreškama i status operacija uređaja. Stavke prikazane na zaslonu <Početni prikaz>
Izbornik <Izbornik>
Odaberite <Podesi> da biste prikazali zaslon <Izbornik>. Za mijenjanje svake postavke, poput postavki upravljanja, postavki prikaza ili mrežnih postavki, prvo pritisnite ovu tipku.

Trenutačna razina izbornika

Prikazuje se naziv zaslona trenutne razine.

Popis stavki postavki

Stavke postavki koje pripadaju trenutačnoj razini izbornika prikazuju se na popisu.
Kada ispod niže razine nema izbornika, prikazuje se zaslon s postavkama.
Zaslon <Nadzor statusa>
Pritisnete li  (Nadzor statusa), prikazat će se izbornik <Nadzor statusa>. Na ovom zaslonu možete provjeriti status ispisivanja, kao i preostalu količinu tonera i papira.
Zaslon s pogreškom
U nekim slučajevima pogreške prikazuju upute o otklanjanju pogreške. Da biste riješili problem, slijedite upute na zaslonu. Protumjere za svaku poruku
Primjer: Došlo je do zaglavljenja papira
Odaberite <Red. prik. (poč.)> da biste prilagodili zaslon <Početni prikaz> tako da preraspodijelite gumbe. Prilagođavanje prikaza
Možete promijeniti postavke koje se odnose na prikaz zaslona, poput toga koji se zaslon pojavljuje odmah nakon uključivanja uređaja, te hoće li se pojaviti poruka o preostalom papiru i toneru. <Postavke pokazivača>
Možete odrediti koji će se zaslon prikazati nakon isteka određenog vremena tijekom kojeg se niti jedna radnja nije obavila. <Funkcija nakon automatskog resetiranja>
8103-01U