Nadzor nad uređajem i upravljanje njime pomoću protokola SNMP

Jednostavan mrežni protokol za upravljanje (Simple Network Management Protocol, SNMP) protokol je za nadzor komunikacijskih uređaja na mreži i upravljanje njima pomoću baze podataka za upravljanje (Management Information Base, MIB). Uređaj podržava SNMPv1 i SNMPv3 s poboljšanim sigurnosnim značajkama. Možete s računala provjeriti stanje uređaja prilikom ispisa dokumenata ili korištenja sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup). Možete omogućiti SNMPv1 ili SNMPv3 ili oba istovremeno. Definirajte postavke za svaku od verzija u skladu s mrežnim okruženjem i svrhom korištenja.
SNMPv1
SNMPv1 koristi podatke pod nazivom "zajednica" za definiranje opsega SNMP komunikacije. Budući da su ti podaci izloženi mreži kao običan tekst, mreža će biti podložna napadima. Ako želite zajamčiti zaštitu mreže, onemogućite SNMPv1 i koristite SNMPv3.
SNMPv3
Uz SNMPv3 upravljanje mrežnim uređajima bit će zaštićeno snažnim sigurnosnim značajkama. Imajte na umu da prije konfiguriranja protokola SNMPv3 za Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) morate omogućiti TLS (Konfiguracija ključa i certifikata za TLS).
Kada na računalo na mreži instalirate upravljački softver za SNMP, možete daljinski s računala konfigurirati i nadzirati uređaj te upravljati njime. Dodatne informacije potražite u priručnicima s uputama za upravljački softver.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [Network Settings]  [SNMP Settings].
4
Definirajte postavke protokola SNMPv1.
Ako ne morate promijeniti postavke za SNMPv1, prijeđite na sljedeći korak.
[Use SNMPv1]
Potvrdite okvir da biste omogućili SNMPv1. Preostale SNMPv1 postavke možete definirati tek kada potvrdite taj okvir.
[Use Dedicated Community]
Ekskluzivna zajednica je zajednica (grupa) pripremljena za menadžere koji koriste softver za upravljanje uređajem. Potvrdite okvir da biste koristili namjensku zajednicu i navedite [MIB Access Permission]. Ako ne želite koristiti namjensku zajednicu, poništite odabir potvrdnog okvira.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Potvrdite okvir da biste definirali naziv zajednice. Ako nije potrebno definirati naziv zajednice, poništite odabir potvrdnog okvira.
[MIB Access Permission]
Za svaku zajednicu odaberite [Read/Write] ili [Read Only] za ovlasti pristupa MIB objektima.
[Read/Write]
Dopušta prikaz i promjenu vrijednosti MIB objekata.
[Read Only]
Dopušta samo prikaz vrijednosti MIB objekata.
[Community Name]
Unesite alfanumeričke znakove za naziv znakova.
5
Odaberite [Use SNMPv3] i konfigurirajte SNMPv3.
Ako ne morate promijeniti postavke za SNMPv3, prijeđite na sljedeći korak.
1
Kliknite [Administrator Settings].
[Use Administrator]
Odaberite potvrdni okvir da biste koristili korisnika Administrator.
Nije moguće promijeniti [Authentication Algorithm] i [Encryption Algorithm].
[Use Same Password as for Authentication]
Odaberite potvrdni okvir da biste koristili istu lozinku kao i za korisničku provjeru autentičnosti.
2
Kliknite [OK].
3
Kliknite na [User Settings] [Register].
[User Name]
Unesite korisničko ime koje se sastoji od alfanumeričkih znakova.
[MIB Access Permission]
Odaberite [Read/Write] ili [Read Only] za ovlasti pristupa MIB objektima.
[Read/Write]
Dopušta prikaz i promjenu vrijednosti MIB objekata.
[Read Only]
Dopušta samo prikaz vrijednosti MIB objekata.
[Security Settings]
Select [Auth. Yes/Encrypt. Yes], [Auth. Yes/Encrypt. No], or [Auth. No/Encrypt. No] za željenu kombinaciju postavki provjere autentičnosti i šifriranja.
[Authentication Algorithm]
Odaberite [MD5], [SHA1] ili [SHA2] sukladno vašem okruženju. Za [SHA2] odaberite četiri dužine ključa (224-bitni, 256-bitni, 384-bitni ili 512-bitni).
[Encryption Algorithm]
Ako ste odabrali [Auth. Yes/Encrypt. Yes] u odjeljku [Security Settings], odaberite algoritam autorizacije koji odgovara vašem mrežnom okruženju.
[Authentication Password]/[Encryption Password]
Upotrijebite alfanumeričke znakove za unos lozinke u [Authentication Password] ili oboje [Encryption Password] and [Confirm], ovisno o postavkama u [Security Settings]. Ovo postavite za svaki algoritam (provjera autentičnosti/šifriranje).
4
Kliknite [OK].
5
Kliknite na [Network Settings] [SNMP Settings].
6
Definirajte postavke za dobivanje informacija o upravljanju pisačem.
Kada koristite SNMP, s računala u mreži možete nadzirati i redovno dobivati informacije o upravljanju pisačem, npr. o protokolima ispisa i priključcima pisača.

Odaberite potvrdni okvir da biste omogućili nadzor nad informacijama o upravljanju pisačem putem SNMP-a. Da biste onemogućili nadzor nad informacijama o upravljanju pisačem, poništite potvrdni okvir.
[Get Printer Management Information from Host]
Odaberite potvrdni okvir da biste omogućili nadzor nad informacijama o upravljanju pisačem putem SNMP-a. Da biste onemogućili nadzor nad informacijama o upravljanju pisačem, poništite odabir potvrdnog okvira.
7
Kliknite [OK].
Onemogućivanje protokola SNMPv1
Ako je SNMPv1 deaktiviran, neke će funkcije, kao što je pribavljanje podataka o uređaju putem upravljačkog programa za pisač, postati nedostupne.
Uporaba upravljačke ploče
SNMP postavke možete omogućiti ili onemogućiti pomoću gumba <Podesi>. <SNMP postavke>
Istovremeno aktiviranje protokola SNMPv1 i SNMPv3
Ako omogućite obje verzije SNMP-a, preporučujemo da dozvole pristupa za MIB u protokolu SNMPv1 postavite na [Read Only]. Dozvola za pristup za MIB može se neovisno postaviti za SNMPv1 i SNMPv3 (i za svakog korisnika u SNMPv3). Odabir mogućnosti [Read/Write] (dozvola neograničenog pristupa) u protokolu SNMPv1 poništava snažne sigurnosne značajke protokola SNMPv3 jer se na taj način većinom postavki može upravljati pomoću protokola SNMPv1.
8103-00X