Konfiguriranje podatkovne komunikacije sustava

Postavke opisane u ovom odjeljku potrebne su za upotrebu pomoćne linije za izvođenje razlučivanja naziva DNS-om i podatkovnu komunikaciju putem proxyja. Za navođenje tih postavki nužne su ovlasti administratora.
Postavke adrese DNS poslužitelja i postavke proxyja za pomoćnu liniju mogu se koristiti samo za određenu podatkovne komunikacije sustava, kao što je upotreba pomoćne linije za pristup poslužitelju za distribuciju firmvera. Ne mogu se koristiti za redovitu internetsku vezu. Kada koristite DNS poslužitelj ili proxy poslužitelj za pomoćnu liniju za programe koji nisu podatkovna komunikacija sustava, u postavkama glavne linije registrirajte adrese i brojeve priključaka koji će se koristiti s pomoćnom linijom.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite na [Network Settings] [Settings for System Data Communication].
4
Odredite potrebne postavke.
Postavljanje DNS-a pomoćne linije
1
Unesite IP adresu DNS poslužitelja u [IPv4 DNS Settings] sukladno vašem okruženju.
Postavljanje proxyja pomoćne linije
1
Odaberite [Use Proxy].
2
Unesite adresu i broj priključka proxy poslužitelja sukladno vašem okruženju.
3
Za korištenje provjere autentičnosti proxyja odaberite [Use Proxy Authentication] i unesite korisničko ime i lozinku.
5
Kliknite [OK].
8103-011