Otklanjanje zaglavljenog papira

Ako dođe do zaglavljenja papira, na zaslonu će se prikazati poruka, lokacija zaglavljenja papira i postupak za uklanjanje. Ako vam s pregleda zaslona nije jasno kako ukloniti zaglavljenje, upute potražite u odjeljku Lokacije zaglavljenja papira. Informacije o mjerama opreza pri uklanjanju zaglavljenja papira potražite u odjeljku Važne sigurnosne upute.
Zaglavljeni papir nemojte na silu izvlačiti iz uređaja. Nasilnim izvlačenjem papira mogli biste se ozlijediti ili oštetiti dijelove uređaja.
Ako ne možete ukloniti papir, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Kad je uklonjen sav zaglavljeni papir, odmah izvucite ruke iz uređaja i dodatne opreme da vam valjci ne bi zahvatili odjeću ili ruke.
Mjere opreza pri uklanjanju zaglavljenog papira
Kada uklanjate zaglavljene papire, nemojte isključivati napajanje. Kada isključite napajanje, brišu se podaci koji se ispisuju.
Kada se papir podere, provjerite sve poderane komadiće tako da ne preostane bilo koji komadić.

Ako se zaglavljenja papira često događaju

Lokacije zaglavljenja papira

Informacije o lokacijama zaglavljenog papira i načinima uklanjanja potražite u dijagramu i referencama u nastavku.
Papir možda i nije zaglavljen na lokaciji koju provjeravate. Čak i u tom slučaju slijedite upute na zaslonu pa provjerite sve lokacije.
Zaslon na kojem se prikazuje poruka o zaglavljenom papiru opetovano će se prikazivati dok ne uklonite zaglavljeni papir.
Nemojte uklanjati papir s lokacija koje nisu navedene kao lokacije zaglavljenog papira na zaslonu. Time biste mogli uzrokovati zaglavljenja na drugim lokacijama ili izostavljanje stranica u izlaznom dokumentu.
8103-093