Problemi s rezultatima ispisa

Ispisana je slika na pogrešnom mjestu ili je nakošena.

Jesu li vodilice za papir pogrešno poravnate?

Podesite vodilice za papir prema papiru umetnutom u izvor papira.

Slike su neujednačene ili se slabo vide.

Je li papir vlažan?

Zamijenite ga papirom koji nije vlažan.

Jesu li gradacija i gustoća ispravno postavljene?

Podesite gradaciju.
Podešavanje gradacije

Slike se ne ispisuju na pravu stranu papira.

Je li umetnuti papir ispravno orijentiran?

Provjerite orijentaciju i stranu papira koji je okrenut prema gore. Ako je orijentacija pogrešna, umetnite ga ponovno.
Umetanje papira

Slike se ne ispisuju u pravoj veličini.

Podudaraju li se format izvornika i format umetnutog papira?

Zamijenite umetnuti papir papirom formata na koji želite ispisivati.
Podesite [Output Size] u upravljačkom programu pisača tako da se podudara s papirom na koji se ispisuje.

Pri obostranom se ispisu ne podudara orijentacija na obje strane papira.

Jesu li postavke obostranog ispisa točne?

Za provjeru postavki ispisa slijedite postupak u nastavku.
1
Odaberite orijentaciju izvornika na zaslonu s postavkama ispisa u aplikaciji.
2
Na zaslonu [Basic Settings] upravljačkog programa postavite [Orientation] na istu orijentaciju koju ste postavili u prvom koraku.
3
Pri pregledu ispisa postavite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] se prikazuje kada je [Page Layout] postavljen na [2 on 1] ili više.
8103-08S