Setarea unei adrese IPv6

Tipurile de adrese IPv6 sunt următoarele. Înregistraţi-vă dacă este necesar. Pot fi înregistrate până la patru adrese fără nume de ţară. Efectuaţi un test de conexiune, după cum este necesar.
Tip
Explicaţie
Adresa locală a legăturii
Adresele care pot fi utilizate doar în aceeaşi legătură şi care sunt create automat fără a seta nimic. Nu pot fi utilizate în afara zonei de acoperire a routerului.
Adresa fără nume de ţară
Adresele care sunt create automat pe baza prefixului notificat de un router şi a adresei MAC a aparatului, chiar şi într-un mediu fără server DHCP.
Adresă manuală
Adresele care sunt introduse manual. Lungimea prefixului şi o adresă implicită a routerului sunt specificate.
Adresa cu nume de ţară
Adrese care sunt achiziţionate de la serverul DHCP.
 

Setarea unei adrese IPv6

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]   [IPv6 Settings].
4
Selectaţi [Use IPv6] şi configuraţi setările necesare.
[Use IPv6]
Selectaţi caseta pentru a activa IPv6 pe aparat. Când nu folosiţi IPv6, deselectaţi caseta.
[Use Stateless Address]
Selectaţi caseta când folosiţi o adresă fără stare definită. Când nu folosiţi o adresă fără stare definită, deselectaţi caseta.
[Use Manual Address]
Când doriţi să introduceţi manual o adresă IPv6, selectaţi caseta şi introduceţi adresa IP, lungimea prefixului şi adresa implicită a routerului în casetele de text corespunzătoare.
Următoarele adrese nu pot fi utilizate.
Adrese compatibile IPv4 (adrese IPv6 în care cei 96 de biţi superiori sunt „0” cu o adresă IPv4 conţinută în cei 32 de biţi inferiori)
Adrese mapate IPv4 (adrese IPv6 în care cei 96 de biţi superiori sunt „0:0:0:0:ffff:” cu o adresă IPv4 conţinută în cei 32 de biţi inferiori)
[IP Address]
Introduceţi o adresă IPv6. Nu puteţi introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).
[Prefix Length]
Introduceţi un număr care indică numărul de biţi care sunt disponibili pentru adresa reţelei.
[Default Router Address]
Specificaţi adresa IPv6 a routerului implicit după cum este necesar. Nu puteţi introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).
[Use DHCPv6]
Selectaţi caseta când folosiţi o adresă cu stare complet definită. Când nu folosiţi DHCPv6, deselectaţi caseta.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
Selectaţi această casetă pentru a prelua doar prima jumătate a adresei cu stare complet definită de pe serverul DHCP utilizând DHCPv6.
5
 Faceţi clic pe [OK].

Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv6

Când aparatul este conectat corect, ecranul de conectare la UI la distanţă poate fi afişat de la un computer (Pornirea instrumentului IU la distanţă).
Chiar dacă adresele IP sunt setate corespunzător, dacă aparatul este conectat la un hub de comutare, este posibil ca aparatul să nu fie conectat la reţea. În acest caz, întârziaţi momentul pornirii comunicării aparatului şi încercaţi să efectuaţi o conexiune din nou. Setarea timpului de aşteptare pentru conectarea la o reţea
810J-00K