Canvis a la ver. 3.10 i versions anteriors

Els canvis a la versió de la plataforma 3.10 i versions anteriors s'indiquen a continuació.
7K87-00U