Originalak kokatzea

Kokatu zure originalak beiran edo elikagailuan. Liburuak eta paper lodia edo fina bezalako originalak elikagailuan kargatu ezin badira, kokatu original hauek beiran behera begira. Originalaren bi aldeak edo hainbat orrialde segidan eskaneatu nahi izanez gero, kokatu originalak elikagailuan. Karga daitezkeen tamaina eta abarrei buruzko informazioa jasotzeko, ikusi Unitate nagusia eta Elikagailua.
Erabili guztiz lehor dauden originalak
Originalak kokatzerakoan, ziurtatu originalen edozein kola, tinta edo zuzenketa-likido guztiz lehortu egin dela.
Papera trabatzea ekiditeko
Baliteke paper gogorrak edo elastikoak erabiltzeagatik zenbait ingurunetan horiek trabatzea. Mota horietako paperak pixka bat askatu behar dira kargatu aurretik.
Ez kokatu elikagailuan hurrengo original-motarik, bestela baliteke papera trabatzea:
Paper zimurtua edo tolestua
Karbono papera
Paper kiribildua edo biribilkatua
Paper satinatua
Original urratuak
Zulo handiak dituzten originalak
Tipula-papera edo paper fina
Grapatutako edo klipak erabiliz lotutako originalak
Transferentzia termikoko inprimagailu bat erabiliz inprimatutako papera
Gardenkiak
Oharrak dituzten originalak
Elkarri itsatsitako originalak
Fitxategi huts batean kokatutako originalak
Papera ez den beste materialez egindako bisita-txartelak (ehunekoak, larruzkoak, plastikozkoak, etab.)
Paper latz edo irregularrez egindako bisita-txartelak, hala nola washi paperezkoak (Japoniako paper tradizionala)
Akabera bereziko bisita-txartelak, besteak beste, erliebedunak edo aluminio-paperezkoak
 
Originalak zehaztasun handiagoarekin eskaneatzeko
Beiran kokatutako originalak makinan sartzen diren bitartean eskaneatzen dira. Bestalde, beiran kokatutako originalak kokapen finko batean mantentzen dira eskaneatzen diren bitartean. Eskaneatze-emaitza zehatzagoak ziurtatzeko, originalak kokatzea gomendatzen da.

Originalak beiran kokatzea

1
Ireki elikagailua.
2
Kokatu originala behera begira beiran.
Lerrokatu originalaren ertza beiraren goialdeko ezkerreko ertzarekin eta kokatu originala goialdea eta behealdea behar bezala jarriz, irudian adierazten den moduan.
3
Itxi elikagailua kontuz.
Originala eskaneatzeko prest dago.
Eskaneatzen hasi baino lehen, adierazi paperaren eta eskaneatzearen tamaina, originalaren tamainarekin bat etor daitezen.
Eskaneatzea amaitu ondoren, kendu originala beiratik.
Elikagailua zarratzean, kontuz izan begiekin platinan zehar ateratzen den argiaren eraginpean gera ez daitezen.
Liburu bat edo aldizkari bat bezalako original lodi bat kokatuta badago beiran, ez sakatu elikagailua indar handiz.

Originalak elikagailuan kokatzea

Ez kokatu elementurik originalen irteera-erretiluan, hori egiteak originalak kaltetu ditzakelako.
Egiaztatu originalen atxikipena jaitsita dagoela.
1
Lerrokatu gida mugikorrak zure originalen tamainarekin bat etortzeko.
LGL tamainako originalak kargatzean, atera originalen irteera-erretiluaren luzapena eta igo originalen topea originalen ertzak erretiluaren muturretik erortzea saihesteko.
Kanporatzen diren originalak txukun pilatzen ez badira, igo originalen topea.
2
Haizea eman original-pilari eta lerrokatu ertzak.
Haizea eman original-pilari multzo txikitan eta lerrokatu ertzak pila hainbat aldiz gainazal lau baten kontra arin joz.
3
Kokatu originalak gora begira elikagailuan, ahalik eta barruren.
Kokatu originala goialdea eta behealdea behar bezala jarriz, irudian adierazten den moduan.
Kargatu 87 mm edo gutxiagoko ertz motzak dituzten originalak irudietan adierazten den orientazioan.
Original meheak (52 g/m² edo gutxiagokoak) edo A6R edo tamaina txikiagoko originalak eskaneatzerakoan, igo originalen atxikipena.
Originalak eskaneatzeko prest daude.
Eskaneatzen hasi baino lehen, adierazi paperaren eta eskaneatzearen tamaina, originalaren tamainarekin bat etor daitezen.
Kargatu gehienezko lerroak
Ziurtatu original-pilak ez duela gehienezko kargaren lerroak gainditzen (). Topea gainditzen duten originalak kokatuz gero, baliteke ez eskaneatzea edo papera trabatzea.
Tolestuta dagoen original bat kokatzean
Leundu ondo originalek izan dezaketen edozein plegu hauek elikagailuan kokatu baino lehen.
Lerrokatu gida mugikorrak originalaren ertzen kontra
Gida mugikorrak solte edo estuegi egonez gero, baliteke papera trabatzea edo elikatze okerrak gertatzea.
Originalak eskaneatzen diren bitartean
Ez gehitu edo kendu originalak.
Original luzeak eskaneatzeko
Original luzeak eskaneatzeko (630 mm-rainoko luzerakoak), eutsi originalak eskuz eskaneatzerakoan eta papera irtetean.
   
Paper meheko originalak kokatzean
Baliteke original meheak zimurtzea tenperatura altuko edo hezetasun handiko ingurune batean erabiliz gero.
Baliteke paper meheko originalak kokatzea zaila izatea. Kasu horretan, tolestu papera pixka bat kokatzerakoan.
Ez bultzatu gogor originala kokatzerakoan. Baliteke originala ondo ez sartzea edo papera trabatzea.
Original bera behin eta berriz eskaneatzea
Original bera behin eta berriz bost aldiz baino gehiago ez eskaneatzea gomendatzen da (hau ezberdina izan daiteke paper-kalitatearen arabera). Baliteke originala tolestea edo zimurtzea edo hura bidaltzea zaila izatea.
Kolorezko originala eskaneatzeko tartea
Kolore-bereizketa automatikorako erabiltzen den ezarpen batekin kolorezko original bat eskaneatuz gero, baliteke zuri-beltzezko dokumentu gisa identifikatzea koloreak eremu grisetan soilik baditu, hurrengo irudian agertzen den moduan.
 
 
Alde bakarreko originalak
 
Bi aldeko originalak
 
 
 
 
Aurrealdea
Atzealdea
 
 
 
 Papera kargatzeko
 orientazioa
 
 
: 10 mm
: 17 mm
Originalak kolorezko dokumentu bezala eskaneatzeko, ezarri makina Kolore osoa moduan.
7RYJ-01X