Autentifikazio pertsonala erabiltzea ordenagailuaren bidezko inprimatzeak/faxak/urruneko eskaneatzeak kudeatzeko

Autentifikazio pertsonala aplika dezakezu ordenagailu bidezko inprimatzeak, faxak eta urruneko eskaneatzeak (Eskaneatzeko zure ordenagailua erabiltzea (Urruneko Eskaneatzea) (Windows)) kudeatzeko. Horren bidez, segurtasuna handitu daiteke, makinak ez dituelako operazio horiek onartuko erabiltzailea identifikatu ezean.
 (Ezarp./Gorde)  <Kudeaketa-ezarpenak>  <Erabiltzaile-kudeaketa>  <Autentifikazio-kudeaketa>  <Mugatu erab.- aut. gabeko urr. gailuetako lanak>  <Bai>  <Ados>   (Ezarp./Gorde)   (Ezarp./Gorde) <Aplik.ezarp.-aldak.>  <Bai>
7RYJ-08F