Декларации

Разберете, че част от подробностите и софтуера, описани в това ръководство, може да се различават, например поради подобрения и промени в софтуера.
Съдържанието на това ръководство е създадено с голямо внимание. Ако обаче забележите някакви съмнителни моменти, грешки, липсваща информация и т.н. в този документ, се свържете с нас.
Ако при работата на този софтуер данните бъдат повредени или изтрити, те не могат да бъдат възстановени. Ние не носим отговорност за повреда или изтриване на данни или каквито и да било последствия от това. Благодарим ви за разбирането.