Общ преглед на системата за проверка

Системата за проверка е система за автоматична проверка на качеството на печат на изходната хартия въз основа на изображенията образец и настройките.
Цялата система, която е съставена от модула и софтуера (инструмент за проверка), необходими за проверка на качеството на печат, и принтера, контролера и др., необходими за печата, се нарича система за проверка.
Лицето, което издава инструкциите за печат, създава задачата за проверка с помощта на инструмента за проверка. Задачата за проверка съдържа изображенията образец и стандартните настройки за проверка. Лицето, което изпълнява задачи за печат, изпълнява задачите за проверка, създадени от лицето, което издава инструкциите за печат, и потвърждава резултатите от проверката.

Общ преглед на инструмента за проверка

Инструментът за проверка е софтуер, който се използва за проверка на изходната хартия. Инструментът за проверка може да извършва следните задачи.
Създаване на задачи за проверка
Създаване на изображения образец
Сканирайте изображенията за проверка в инструмента за проверка, за да създадете изображенията, които да се използват като база за проверката, въз основа на изображения без проблеми с качеството. Можете да създадете задача за проверка за всяка задача за печат.
Задаване на стандарти за проверка
Задайте стандарти за проверка, за да определите дали има проблеми в качеството.
Изпълнение на задачи за проверка
Инструментът за проверка сканира изображението, което е отпечатано на хартията, и го сравнява с изображението образец. Ако резултатът от сравнението надвишава стандартите за проверка, се счита, че няма проблеми с качеството.
Управление на задачи за проверка
Съществуващите задачи за проверка могат да се управляват от екрана за управление. Резултатите от проверката също могат да бъдат изведени като отчет.