Стартиране на инструмента за проверка

1.
Включете принтера
2.
Стартирайте компютъра, където е инсталиран инструментът за проверка, и влезте в Windows
3.
От менюто [Старт] на Windows щракнете върху [Inspection Tool]
Показва се основният екран на инструмента за проверка.