Nejdřív si přečtěte toto

Tuto příručku je třeba číst spolu s dokumentem Uživatelská příručka. Tato příručka popisuje přidané funkce a další změny týkající se verze platformy Ver. 3.12 nebo novější

Kontrola verze

U některých modelů není možné použít nejnovější verzi platformy. Než se pustíte do čtení této příručky, zkontrolujte verzi podle postupu dole.
1
Stiskněte klávesu (Informace o počitadlu/zařízení) nebo [Informace o počitadlu/zařízení].
2
Stiskněte tlačítko <Informace o zařízení/Jiné> <Kontr. konfig. zařízení>.
3
Zkontrolujte verzi v části <Verze platformy>.

Jak číst tuto příručku

Význam ikon a dalších symbolů použitých v této příručce je vysvětlen dole. Označení a obrazovky, které nejsou vysvětleny zde, jsou popsané v dokumentu Uživatelská příručka.
Podporované verze
Následující ikony označují podporované verze ve vysvětleních o přidání nebo změnách, ke kterým vedly aktualizace firmwaru.
Podporované ve verzi platformy Ver. 3.12 nebo novější
Hledání seznamů k podporovaným verzím
Hledání stránky se seznamem
Umožňuje hledat stránky, na kterých jsou uvedené změny v příslušné verzi. Změny u každé verze.
Hledání podle klíčového slova
Když jako klíčové slovo zadáte verzi (např. „Ver. 3.12“), zobrazí se seznam stránek, které obsahují dané klíčové slovo. Vypsané stránky pak můžete prohledat.
Podporované modely
Následující ikony označují informace, které se týkají jen určitých podporovaných modelů. Některé přístroje nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
Všechny barevné modely
Všechny černobílé modely
imageRUNNER ADVANCE DX C5870i / C5860i / C5850i / C5840i
imageRUNNER ADVANCE DX C3835i / C3830i / C3826i / C3822i
imageRUNNER ADVANCE DX C478iZ / C478i
imageRUNNER ADVANCE DX 6870i / 6860i
Když uvedené ikony chybí, jsou podporované všechny modely.

Jak nastavit zobrazení této příručky

V této příručce si můžete změnit velikost textu a přepnout si rozložení obrazovky podle zařízení, na kterém si příručku čtete. Nastavení zobrazení příručky
Pokud se vám nedaří zobrazit příručku ve formátu PDF, stáhněte si aplikaci Adobe Acrobat Reader z webu Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Ochranné známky

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Google Chrome, Chrome OS a Chromebook jsou ochranné známky společnosti Google LCC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
843K-000