Ændring af den sekundære overførselsspænding

Billeder printet på registreret brugerdefineret papirtype kan falme eller se anderledes ud end billeder, som er printet på almindeligt papir. I tilfælde af at dette sker, kan du scanne det printede diagram og ændre den sekundære overførselsspænding (den spænding der overfører toner til papiret).
Justeringer i <Justér sek. overførselsspænding> kan påvirke indstillingerne i <Justér billedplacering>. Genjustér <Justér billedplacering> efter behov.

Konfiguration af/Printning af diagrammet

For at justere den sekundære overførselsspænding skal du printe første side i diagramprinttpapiret.
1
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Adm.indstillinger for papirtype>.
3
Vælg den registrerede brugerdefinerede papirtype
4
Tryk på <Detaljer/Redigér>.
5
Tryk på <Skift> i <Justér sek. overførselsspænding>.
6
Vælg metode til justering af sekundær overførselsspænding.
Tryk på <Brug ikke scanner> for at få vist det printede diagram, identificere det optimale mønster og foretage manuelle justeringer.
Tryk på <Brug scanner> for at scanne det printede diagram og automatisk få det optimale mønster og justeringerne foretaget.
Hvis du har valgt <Brug scanner>, kan du bruge papirformaterne A3, A4, 11" x 17" og LTR.
7
Tryk på <Indstillinger for diagramprint>.
8
For at angiv indstillingerne for det diagram, der skal printes, skal du trykke på <Næste>.
<Diagramprinttype>
Vælg <Til finjustering> for at foretag finjustering, eller <Til grovjustering> hvis større justering er nødvendig.
Hvis du har valgt <Til finjustering> printes et diagram med justeringer i intervaller på ±1.
Hvis du valgte <Til grovjustering> printes et diagram med justeringer i intervaller baseret på maskinens status.
<Print side>
Vælg den side, hvorpå den sekundære overførselsspænding skal justeres.
I tilfælde af en af følgende situationer, skal du vælge <Kun forside>.
Hvis <2. side af 2-sidet side> er angivet til <Til> for et brugerdefineret papir.
Hvis du har lagt papir i universalbakken og valgt <2. side af 2-sidet side> i <Papirtype>.
If you selected <2-sidet>, se "Introduktion (om maskinen)"  "Tilgængeligt papir" i "Brugervejledning" for at se, hvilke papirtyper, der kan bruges til diagrammer.
9
Vælg den papirkilde, det brugerdefinderede papir er lagt i,  og tryk på <OK>.
10
Tryk på <Diagramprint> eller <Diagramprint/-scanning>.
Hvis du angav <Brug scanner> i trin 2, skal du trykke på <Start print>.
Diagrammet printes.

Justering af den sekundære overførselsspænding

Brug det printede diagram, hvor den sekundære overførselsspænding skal justeres. Proceduren er forskellige af den metode til sekundær overførselsspænding, der blev valgt i trin 2 i "Konfiguration af/Printning af diagrammet".

Hvis du har valgt <Brug ikke scanner>

Visuel identificering af det mønster og justeringen af den sekundære overførselsspænding.
1
Kontrollér det optimale område fra de printede diagram.
Med de nuværende indstillinger bliver diagramtallede printet i magenta.
Tjek diagrammet, mens du gradvist øger fra negative til positive værdier. Når du når til et punkt, hvor tætheden i mønsteret er ensartet (-8 i eksemplet), skal du sammenligne det med et mønster med en værdi, som er 2 højere (-7 og -6 i eksemplet) og vælge den værdi, du finder mest optimal.
Den side, der har en enkelt asterisk (*) printet ved siden af diagramnummeret, er forsiden.
Hvis der ikke er en mærkbar forskel på de valgte numre, skal du vælge de midterste tre værdier (-7 i eksemplet).
2
På skærmen <Justér sek. overførselsspænding> skal du indtaste det tal, som er bekræftet i diagrammet.
Vælg <Forside> eller <Bagside>, og indtast derefter tallet ved hjælp af <-> eller <+>.
I tilfælde af en af følgende situationer, skal du justere værdien for <Bagside>.
Hvis <2. side af 2-sidet side> er angivet til <Til> for et brugerdefineret papir.
Hvis du har lagt papir i universalbakken og valgt <2. side af 2-sidet side> i <Papirtype>.
3
Tryk på <OK>.

Hvis du har valgt <Brug scanner>

Scan diagrammet på scanneren for automatisk få det optimale mønster.
1
Anbring diagrammet på glaspladen.
Placer diagrammet i henhold til instruktionerne på skærmen.
2
Luk fremføreren, og tryk på <Start scanning>.
Diagrammet scannes.
Hvis diagrammet blev printet på begge sider af papiret, skal du lægge den anden side af diagrammet på glaspladen og trykke på <Start scanning> igen.
Du kan muligvis ikke scanne specialpapir som f.eks. Farvepapir, transparenter, kanthullet papir eller etiketter. For at scanne specialpapir skal du vælge <Brug ikke scanner> og foretage en manuel justering.
3
Åbn fremføreren, og fjern diagrammet.
4
Tryk på <OK>.
843L-003