Paperitukosten poistamiseen liittyvät muutokset

Jos pääyksikössä tapahtuu paperitukos, kun sisäinen viimeistelijä on asennettuna, paperitukoksen poistamiseen on lisämenettely. Tässä kuvataan menettely käyttämällä esimerkkeinä kuvia C5800-sarjan laitteesta.
1
Avaa pääyksikön oikea kansi.
2
Tarkista, onko luovutusyksikköön juuttunut paperia.
Jos paperi on juuttunut, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
3
Avaa viimeistelijän vasen kansi.
4
Pidä vivusta () ja liu'uta sisäistä viimeistelijää vasemmalle.
5
Tarkista, onko sisäiseen viimeistelijään juuttunut paperia.
1
Nosta sisäänmeno-ohjain.
2
Jos paperi on juuttunut, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
3
Palauta ohjain alkuperäiseen asentoonsa.
Rei'itysyksikkö on kiinnitetty:
1
Avaa rei'itysyksikön etukansi.
2
Syötä juuttunut paperi rei'itysyksikön ulostuloaukkoon kääntämällä vihreää nuppia.
3
Jos paperi tulee ulos rei'itysyksikön ulostuloaukosta, vedä paperi varovasti ulos nuolen suuntaan.
4
Sulje rei'itysyksikön etukansi.
6
Palauta sisäinen viimeistelijä alkuperäiseen asentoonsa.
7
Sulje viimeistelijän vasen kansi.
8
Sulje pääyksikön oikea kansi varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Jatka keskeytyneen toiminnon käyttöä näytön ohjeita noudattamalla tai jatka paperitukosten poistamista.
843R-005