Muutoksia toimintoihin

Tässä osassa kuvaillaan koneen toimintoihin liittyvät muutokset.
843R-002