Canvis a la configuració de destinació

Canvi del nom dels elements mostrats a la pantalla de desament dels botons d'accés ràpid

Quan deseu una destinació per a un botó d'accés ràpid o deseu una destinació nova, es canviarà el nom d'alguns dels elements que es mostren al tauler de control i a la pantalla de Remote UI (IU remota).
Tauler de control
Nom actual
Nom nou
<Nom d'accés ràpid>
<Nom del botó d'accés ràpid>
Remote UI (IU remota)
Nom actual
Nom nou
[Button Name]
[One-Touch Button Name]
[One-Touch Name]
[One-Touch Button Name]
88AY-007