Canvis per a les funcions

En aquesta secció es descriuen els canvis que es poden aplicar a les funcions de l'equip.
88AY-002