Canvis relacionats amb l'eliminació d'encallaments de paper

Si es produeix un encallament de paper dins de la unitat principal quan l'unitat d’acabat interior està instal·lada, existeix un procés addicional per a eliminar l'encallament de paper. Aquí es descriu el procés, utilitzant imatges de la sèrie C5800 com a exemple.
1
Obriu la tapa dreta de la unitat principal.
2
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat de sortida.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
3
Obriu la tapa esquerra de la unitat d'acabat.
4
Subjecteu la palanca ( ) i desplaceu la unitat d'acabat interior cap a l'esquerra.
5
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat d'acabat interior.
1
Aixequeu la guia fins a l'entrada.
2
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
3
Col·loqueu de nou la guia a la posició original.
Si la unitat perforadora està instal·lada:
1
Obriu la tapa davantera de la unitat perforadora.
2
Gireu el pom verd per alimentar el paper encallat cap a la presa elèctrica de la unitat perforadora.
3
Si el paper apareix per la sortida de la unitat perforadora, traieu-lo en la direcció de la fletxa.
4
Tanqueu la tapa davantera de la unitat perforadora.
6
Col·loqueu de nou la unitat d'acabat interior a la posició original.
7
Tanqueu la tapa esquerra de la unitat d'acabat.
8
Amb compte, tanqueu la tapa dreta de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
88AY-00F