Změny týkající se sítí

Podpora používání nástroje Color Network ScanGear 2 přes vedlejší linku

Dříve bylo možné používat nástroj „Color Network ScanGear 2“ pouze na hlavní lince. Nyní ho můžete používat také na vedlejší lince.

Podpora typu zabezpečení WPA3 přes připojení na bezdrátovou síť LAN

Bezdrátová funkce LAN tohoto přístroje nyní podporuje standard WPA3-SAE (AES-CCMP) a WPA3-EAP (AES-CCMP).
Podle toho, kdy jste zakoupili jednotku „Připojovací souprava pro Bluetooth LE“ nainstalovanou na přístroji, nemusí být k dispozici funkce WPA-3-SAE/WPA3-EAP.
Nastavení zabezpečení
Pokud je bezdrátové připojení vytvořeno výběrem bezdrátového směrovače, metoda ověřování WPA3-SAE je nastavena na možnost <Auto> (AES-CCMP nebo TKIP). Chcete-li vybrat možnost <AES-CCMP> pro šifrování WPA3-SAE, nastavte připojení v části <Zadat ručně>. Když připojení na bezdrátovou síť LAN nastavujete zadáním podrobných nastavení
Pokud je jako norma zabezpečení vašeho routeru bezdrátové sítě LAN použito WPA3-EAP, metoda šifrování je nastavena na AES-CCMP. Před připojením k bezdrátové síti LAN také určete nastavení ověřování IEEE 802.1X počítače.
Nastavení připojení s pomocí výběru bezdrátového routeru kompatibilního se standardem WPA3
Bezdrátové směrovače, které lze použít pro připojení, lze vyhledat a vybrat jeden z nich na displeji přístroje. Pokud jako normu zabezpečení vašeho routeru bezdrátové sítě LAN používáte WPA3-SAE, zadejte šifrovací klíč jako síťový klíč. Potvrďte a zapište si předem informace týkající se vašeho SSID, síťového klíče, normy zabezpečení nebo metody ověřování/šifrování apod.
Když připojení na bezdrátovou síť LAN nastavujete zadáním podrobných nastavení
Chcete-li zadat podrobná nastavení zabezpečení nebo se vám nedaří nastavit bezdrátové připojení s pomocí ostatních postupů, zadejte všechny informace požadované pro připojení k bezdrátové LAN ručně. Potvrďte a zapište si předem informace týkající se vašeho SSID, síťového klíče, normy zabezpečení nebo metody ověřování/šifrování apod.
88C0-009