Změna sekundárního přenosového napětí

Obrázky vytištěné na registrovaný vlastní papír můžou být nevýrazné nebo nepravidelné ve srovnání s tiskem na čistý papír. Pokud k tomu dojde, nyní můžete naskenovat vytištěný diagram a změnit sekundární přenosové napětí (napětí přenášející toner na papír).
Změny provedené v <Nastavit sekundární přenos. napětí> mohou ovlivnit nastavení <Nastavit polohu obrazu>. Podle potřeby tedy přenastavte <Nastavit polohu obrazu>.

Konfigurace/tisk grafu

Chcete-li nastavit sekundární přenosové napětí, nejprve vytiskněte stránku grafu.
1
Stiskněte (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Nastavení správy typu papíru>.
3
Vyberte registrovaný vlastní papír.
4
Stiskněte <Detaily/Editovat>.
5
Stiskněte <Změnit> v <Nastavit sekundární přenos. napětí>.
6
Vyberte metodu nastavení sekundárního přenosového napětí.
Stisknutím <Nepoužít skener> zobrazíte vytisknutý graf, identifikujete optimální políčko a provedete ruční nastavení.
Stisknutím <Použít skener> naskenujte vytištěný graf, nechte identifikovat optimální políčko a úpravy proveďte automaticky.
Pokud jste vybrali <Použít skener>, využitelné rozměry papíru jsou A3, A4, 11" x 17" a LTR.
7
Stiskněte <Nastavení tisku diagramu>.
8
Určete nastavení tištěného grafu a stiskněte <Další>.
<Typ tištěného diagramu>
Vyberte <Pro jemné nastavení> a proveďte jemná nastavení nebo <Pro hrubé nastavení> pokud jsou třeba větší úpravy.
Pokud jste vybrali <Pro jemné nastavení>, vytiskne se graf s kroky po ±1.
Pokud jste vybrali <Pro hrubé nastavení>, vytiskne se graf s kroky na základě stavu stroje.
<Strana k tisku>
Vyberte stranu, na kterou chcete nastavit sekundární přenosové napětí.
V libovolné z následujících situací vyberte <Pouze přední strana>.
Pokud je možnost <2. strana 2str. listu> nastavena na <Zap> pro vlastní typ papíru.
Pokud jste vložili papír do víceúčelové přihrádky a vybrali <2. strana 2str. listu> v <Typ papíru>.
Pokud jste vybrali možnost <2stranný>, podívejte se do části „Úvod (seznámení se strojem)“  „Dostupný papír“ v dokumentu „Uživatelská příručka“, kde najdete informace, které papíry lze použít pro grafy.
9
Vyberte zdroj papíru, do něhož jste vložili vlastní papír, a stiskněte  <OK>.
10
Stiskněte <Tisk diagramu> nebo <Skenování/tisk diagr.>.
Nastavíte-li v kroku 2 volbu <Použít skener> stiskněte <Spustit tisk>.
Graf se vytiskne.

Nastavení sekundárního přenosového napětí

Použijte vytištěný graf k nastavení sekundárního přenosového napětí. Postup se liší v závislosti na metodě úpravy sekundárního přenosového napětí zvolené v kroku 2 části „Konfigurace/tisk grafu“.

Pokud jste vybrali <Nepoužít skener>

Vizuálně identifikujte optimální políčko v grafu a upravte sekundární přenosové napětí.
1
Zkontrolujte optimální políčko na vytištěném grafu.
Pomocí aktuálního nastavení se čísla v grafu vytisknou purpurově.
Zkontrolujte graf při sekvenčním zvyšování od záporných hodnot po kladné. Když dosáhnete bodu, kdy se zdá hustota v políčku jednotná (-8 v příkladu), porovnejte ji s hodnotou políčka, které je vyšší o 2 (v příkladu -7 a -6) a vyberte hodnotu, kterou považujete za optimální.
Strana, která obsahuje jednu hvězdičku (*) vytištěná vedle čísla grafu, představuje přední stranu.
Pokud nevidíte rozlišitelný rozdíl mezi zvolenými čísly, vyberte prostřední ze tří hodnot (v příkladu -7).
2
Na obrazovce <Nastavit sekundární přenos. napětí> zadejte číslo potvrzené v grafu.
Vyberte <Přední strana> nebo <Zadní strana> a zadejte číslo pomocí <-> nebo <+>.
V libovolné z následujících situací upravte hodnotu pro <Zadní strana>.
Pokud je možnost <2. strana 2str. listu> nastavena na <Zap> pro vlastní typ papíru.
Pokud jste vložili papír do víceúčelové přihrádky a vybrali <2. strana 2str. listu> v <Typ papíru>.
3
Stiskněte <OK>.

Pokud jste vybrali <Použít skener>

Naskenujte graf na skeneru a nechte automaticky identifikovat optimální políčko.
1
Uložte graf na kopírovací desku.
Položte graf a řiďte se pokyny na obrazovce.
2
Sklopte podavač a stiskněte <Spustit sken.>.
Graf se naskenuje.
Pokud byl graf vytisknut na obou stranách papíru, vložte druhou stranu grafu na kopírovací desku a znovu stiskněte tlačítko <Spustit sken.>.
Možná nebudete moci naskenovat speciální papír jako barevný papír, průsvitné papíry, děrované papíry nebo štítky. Chcete-li naskenovat speciální papír, vyberte <Nepoužít skener> a proveďte nastavení ručně.
3
Odklopte podavač a odeberte graf.
4
Stiskněte <OK>.
88C0-00C