Ændringer i den sekundære overførselsspænding

Billeder, som er printed på en registreret, brugerdefineret papirtype kan være svagt eller ujævnt sammenlignet med almindeligt papir. Hvis dette sker, kan du nu scanne det printede diagram og ændring af den sekundære overførselsspænding (den spænding der overfører toner til papiret).
Justeringer i <Justér sek. overførselsspænding> kan påvirke indstillingerne i <Justér billedplacering>. Genjustér <Justér billedplacering> efter behov.

Konfiguration af/Printning af diagrammet

For at justere den sekundære overførselsspænding skal du første side i diagramprinttpapiret.
1
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Adm.indstillinger for papirtype>.
3
Vælg den registrerede, brugerdefinerede papirtype
4
Tryk på <Detaljer/Redigér>.
5
Tryk på <Skift> i <Justér sek. overførselsspænding>.
6
Vælg metode til justering af sekundær overførselsspænding.
Tryk på <Brug ikke scanner> for at få vist det printede diagram, identificere det optimale mønster og foretage manuelle justeringer.
Tryk på <Brug scanner> for at scanne det printede diagram og automatisk få det optimale mønster og justeringerne foretaget.
Hvis du har valgt <Brug scanner>, kan du bruge papirformaterne A3, A4, 11" x 17" og LTR.
7
Tryk på <Indstillinger for diagramprint>.
8
For at angiv indstillingerne for det diagram, der skal printes, skal du trykke på <Næste>.
<Diagramprinttype>
Vælg <Til finjustering> for at foretag finjustering, eller <Til grovjustering> hvis større justering er nødvendig.
Hvis du har valgt <Til finjustering> printes et diagram med justeringer i intervaller på ±1.
Hvis du valgte <Til grovjustering> printes et diagram med justeringer i intervaller baseret på maskinens status.
<Print side>
Vælg den side, hvorpå den sekundære overførselsspænding skal justeres.
I tilfælde af en af følgende situationer, skal du vælge <Kun forside>.
Hvis <2. side af 2-sidet side> er angivet til <Til> for et brugerdefineret papir.
Hvis du har lagt papir i universalbakken og valgt <2. side af 2-sidet side> i <Papirtype>.
Hvis du har valgt <2-sidet>, skal du se "Introduktion (om maskinen)"  ""Tilgængeligt papir" i Brugervejledning" for at få mere at vide om de papirformater, der kan anvendes til diagrammet.
9
Vælg den papirkilde, det brugerdefinderede papir er lagt i,  og tryk på <OK>.
10
Tryk på <Diagramprint> eller <Diagramprint/-scanning>.
Hvis du angav <Brug scanner> i trin 2, skal du trykke på <Start print>.
Diagrammet printes.

Justering af den sekundære overførselsspænding

Brug det printede diagram, hvor den sekundære overførselsspænding skal justeres. Proceduren er forskellige af den metode til sekundær overførselsspænding, der blev valgt i trin 2 i "Konfiguration af/Printning af diagrammet".

Hvis du har valgt <Brug ikke scanner>

Visuel identificering af det mønster og justeringen af den sekundære overførselsspænding.
1
Kontrollér det optimale område fra de printede diagram.
Med de nuværende indstillinger bliver diagramtallede printet i magenta.
Tjek diagrammet, mens du gradvist øger fra negative til positive værdier. Når du når til et punkt, hvor tætheden i mønsteret er ensartet (-8 i eksempet), skal du sammenligne det med et mønster med en værdi, som er 2 højere (-7 og -6 i eksemplet) og vælge den værdi, du finder mest optimal.
Den side, der har en enkelt asterisk (*) printet ved siden af diagramnummeret, er forsiden.
Hvis der ikke er en mærkbar forskel på de valgte numre, skal du vælge de midterste tre værdier (-7 i eksemplet).
2
På skærmen <Justér sek. overførselsspænding> skal du indtaste det tal, som er bekræftet i diagrammet.
Vælg <Forside> eller <Bagside>, og indtast derefter tallet ved hjælp af <-> eller <+>.
I tilfælde af en af følgende situationer, skal du justere værdien for <Bagside>.
Hvis <2. side af 2-sidet side> er angivet til <Til> for et brugerdefineret papir.
Hvis du har lagt papir i universalbakken og valgt <2. side af 2-sidet side> i <Papirtype>.
3
Tryk på <OK>.

Hvis du har valgt <Brug scanner>

Scan diagrammet på scanneren for automatisk få det optimale mønster.
1
Anbring diagrammet på glaspladen.
Placer diagrammet i henhold til instruktionerne på skærmen.
2
Luk fremføreren, og tryk på <Start scanning>.
Diagrammet scannes.
Hvis diagrammet blev printet på begge sider af papiret, skal du lægge den anden side af diagrammet på glaspladen og trykke på <Start scanning> igen.
Du kan muligvis ikke scanne specialpapir som f.eks. Farvepapir, transparenter, kanthullet papir eller etiketter. For at scanne specialpapir skal du vælge <Brug ikke scanner> og foretage en manuel justering.
3
Åbn fremføreren, og fjern diagrammet.
4
Tryk på <OK>.
88C1-00C