Tilføjelse af nye funktioner til funktionen til visuelle meddelelser

Følgende er føjet til funktionen til for visuelle meddelelser.

Skjulning af skærme med fejlmeddelelser

Indtil nu er der blevet vist skærme med fejlmeddelelser, hvis indhold af en eller anden årsag ikke er blevet vist. Du kan imidlertid angive, at der ikke skal vises skærme med fejlmeddelelser.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden.
3
Klik på [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Gå til [Content to Display When an Error Occurs], og vælg [Do not display an error message or Visual Message content].
5
Klik på [OK].

Indstilling af undtagelsesadresser, når der ikke bruges en proxyserver

Angiv proxyindstillingerne i funktionen til visuelle meddelelser, så de matcher indstillingerne i <Proxy-indstillinger>. Hvis der er angivet en proxy, vises det angivne indhold muligvis ikke. I dette tilfælde kan du angive en undtagelsesadresse, så proxyserveren ikke bruges.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden.
3
Klik på [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Proxy Settings].
4
Gå til [Address Without Using Proxy], og angiv de adresser, for hvilke der ikke anvendes en proxyserver.
Du kan angive flere adresser, der er adskilt med komma (,).
Du kan angive op til 255 tegn (kun ASCII-kode).
5
Klik på [OK].
88C1-005