Ændringer for hver version

Dette afsnit angiver alle ændringerne i hver version.
88C1-010