Ændringer fra ver. 3.12 til ver. 3.13

Ændringerne af platformversion version 3.13 vises herunder. De funktioner og indstillinger, der er angivet her, er muligvis ikke tilgængelige på visse modeller. Få flere oplysninger ved at se beskrivelserne i linkene til hver ændring.

Ændringer af funktioner

Omdøbning af en knap, som vises på <Hjem>-skærmen
Understøtter WPA3-sikkerhedstyper via trådløs LAN-tilslutning
Når du føjer emner til for at tvinge brugere til at ændre deres adgangskode ved første log ind, så oplysningerne om den bruger, som skal registreres på en lokal enhed.
Ændringer af specifikationer (understøttede operativsystemer/Systemmiljø)
TPM-versionen er blevet føjet til elementer, som kan kontrolleres i enhedsinformation.

Ændringer af Indstillinger/Registrering

<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> tilføjet
Omdøbning af <Brug WSD-scanningsfunktion>
Omdøbning af <Indstilling af DNS-værts-/domænenavn>
Omdøbning af <Indtast netværksnøgle (PSK)>
Omdøbning af <PSK>
<WPA2-PSK/WPA3-SAE> og <WPA3-SAE> er blevet føjet til <Sikkerhedsindstillinger> indstillingspunkterne
Omdøbning af <Sikkerhedsindstillinger> (<WPA/WPA2-PSK>)
Omdøbning af <Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
Omdøbning af <Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
Omdøbning af <Indstillinger for backup af sendte dokumenter>
Omdøbning af <Brug funktionen til backup af sendte dokumenter>
88C1-011