De gebruikersinstellingen voor Universal Print configureren

Configureer deze instellingen als u gebruikers wilt beheren die zijn geauthenticeerd via Gebruikersauthenticatie en hun bijbehorende Universal Print opdrachten. Universal Print kan nog steeds worden uitgevoerd zonder deze instellingen te configureren.

Ingesteld door de gebruiker

1
Start de Remote UI (UI op afstand).
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina.
3
Klik op [User Management]  [Authentication Management].
4
Voer [User Name for Universal Print:] in [Information for Universal Print] in.
Voer in [User Name for Universal Print:] het e-mailadres of telefoonnummer in dat wordt gebruikt in het Microsoft 365-account.

Ingesteld door de beheerder

1
Start de Remote UI (UI op afstand).
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina.
3
Klik op [User Management]  [Authentication Management].
4
Klik op [Edit...] voor de gebruiker die moet worden ingesteld.
Als de Universal Print-gebruiker niet is geregistreerd
Klik op [Add User] en registreer de gebruikersinformatie. Voer bij het registreren van de gebruikersinformatie de [User Name for Universal Print:] in [Information for Universal Print] in.
5
Voer [User Name for Universal Print:] in [Information for Universal Print] in.
Voer in [User Name for Universal Print:] het e-mailadres of telefoonnummer in dat wordt gebruikt in het Microsoft 365-account.
6
Klik op [Update].

Ingesteld door de beheerder met behulp van een CSV-bestand

U kunt gebruikers van gebruikersverificatie aan een Microsoft 365-account koppelen door een CSV-bestand te bewerken.
1
Start de Remote UI (UI op afstand).
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina.
3
Klik op [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Klik op [Start Exporting].
Als er geen gebruikersinformatie is die is gekoppeld aan een Microsoft 365-account, kunt u de instellingen niet configureren met een CSV-bestand. Klik op [Add Association...], voeg de bijbehorende gebruiker toe en klik vervolgens op [Start Exporting].
5
Het geëxporteerde CSV-bestand bewerken
Voer een geregistreerde gebruikersnaam in "mcp_uid" in.
Voer in "azureaccount_name" het e-mailadres of telefoonnummer in dat wordt gebruikt in het Microsoft 365-account.
6
Klik op [Import...] en specificeer het bestand dat u in stap 5 heeft bewerkt.
7
Klik op [Start Importing].
Als de verificatiemethode is ingesteld op [Picture Login] en [User Registration Method:] is ingesteld op [Register Automatically When Job Is Received], wordt de volgende informatie geregistreerd als gebruikersinformatie voor een taak die wordt uitgevoerd door het Microsoft 365-account genaamd "user1@example.com".
Instellingen geregistreerd in de gebruikersdatabase
Gebruikersnaam: user1@example.com
Universeel afdrukken-instellingen
Gebruikersnaam: user1
Microsoft 365-account: example.com
Informatie weergegeven op het aanmeldscherm voor aanmelden met afbeelding
user1
example.com
Als u <Gebruik van @ in Gebruikersnaam toestaan> instelt op <Aan> kunt u "user1@example.com" registreren als de gebruikersnaam.
Selecteer tijdens het printen "user1@example.com" op het bedieningspaneel om u aan te melden selecteer <Afdrukken> om het printen uit te voeren.
88C3-004