Zmiany w rejestrowaniu informacji serwera

Wsparcie dla określania domen w adresach IP podczas konfigurowania uwierzytelniania serwera Active Directory

Określając domenę Active Directory ręcznie, możliwe jest podanie adresu IPv4 zamiast nazwy hosta. Dostęp do serwera Active Directory poprzez wprowadzenie nazwy hosta lub adresu IPv4.
88C4-008