Zmiany dotyczące uwierzytelniania użytkownika

Dodanie pozycji w celu wymuszenia na użytkownikach zmiany ich haseł przy pierwszym logowaniu do informacji użytkownika, która ma być zapisana w urządzeniu lokalnym

Teraz możliwe jest wymuszenie na użytkownikach zmiany ich haseł za pierwszym razem, gdy się logują. Wybierz to pole wyboru, aby wymusić na zarejestrowanych użytkownikach zmianę ich haseł. Po zmianie hasła przez użytkownika, pole wyboru ulega automatycznego odznaczeniu.
88C4-00A