<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>

/ (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>
Teraz można ustalić ustawienia do skanowania, a następnie wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną/faksem za pomocą urządzenia mobilnego. Gdy <Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania> jest ustawiona na <Włącz>, musisz wprowadzić PIN umieszczony na tym urządzeniu podczas realizacji zadania.
Ustaw <Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego> na <Włącz> w celu włączenia funkcji mobilnego uwierzytelniania. pojawia się na ekranie logowania.

Tabela Ustawienia/Rejestracja

Aby dowiedzieć się szczegółowo, jak przeglądać tabelę Ustawienia/Rejestracja, przejdź do „Ustawienia/Rejestracja „Tabela Ustawienia/Rejestracja” w „Podręcznik użytkownika”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
88C4-00U