<Domyślne źródło podawania papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Ustawienia niestan.> <Wymuszenie Podawania>
W sytuacjach takich jak drukowanie bezpośrednie, gdzie nie można określić źródła papieru, od teraz można wstępnie ustawić które źródło papieru ma zostać użyte. Ustaw to na <Aut.> aby automatycznie przełączyć źródło papieru, które pasuje do formatu i rodzaju papieru, który ma zostać użyty do drukowania.

Tabela Ustawienia/Rejestracja

Aby dowiedzieć się jak przeglądać tabelę Ustawienia/Rejestracja, przejdź do „Ustawienia/Rejestracja „Tabela Ustawienia/Rejestracja” w „Podręcznik użytkownika”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślne źródło podawania papieru>
<Aut.>, <Taca Wielofunkc.>, <Szuflada 1> do <Szuflada X>*
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings for Printer Settings
* Należy zauważyć, że wyświetlona liczba szuflad różni się w zależności od modelu i zainstalowanych opcji.
88C4-00L