<Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>

 /  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>
Można teraz w prosty sposób określić wszystkie zalecane ustawienia zabezpieczeń dla środowiska użytkowania wybierając rodzaj środowiska użytkowania. Dostępne rodzaje środowisk zebrano w sekcji „Nawigator ustawień bezpieczeństwa”. Nawigator ustawień bezpieczeństwa
Jeżeli określono którekolwiek z ustawień zasad bezpieczeństwa, <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania> nie będą mogły zostać użyte.

Tabela Ustawienia/Rejestracja

Aby dowiedzieć się szczegółowo, jak przeglądać tabelę Ustawienia/Rejestracja, przejdź do „Ustawienia/Rejestracja „Tabela Ustawienia/Rejestracja” w „Podręcznik użytkownika”.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>
<1. Połączenie z intranetem i Internetem>
<2. Bezpośrednie połączenie z Internetem>
<3. Połączenie z Internetem zabronione>
<4. Sieć prywatna (domowa)>
<5. Sieć publiczna>
<6. Wysoce poufne środowisko informatyczne>

<Wykasuj>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Settings/Registration Basic Information
Jeśli przestawisz urządzenie na zalecane ustawienia zabezpieczeń dla każdego typu, wybrane funkcje mogą być niedostępne lub mogą wystąpić inne problemy. W takim przypadku, możesz cofnąć ustawienia i przywrócić poprzednie ustawienia zabezpieczeń.
Jeżeli ręcznie zmieniono ustawienia, które zostały zmienione poprzez <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>, zmiany nie zostaną zachowane. Urządzenie powróci do stanu sprzed wykonania <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
88C4-018