Restriccions en establir la connexió amb Servidor d'imagePRESS

Quan s'instal·la Servidor d'imagePRESS, algunes funcions queden restringides a l'equip. Per obtenir més informació, vegeu el manual d'Servidor d'imagePRESS.

Funcions restringides en connectar a l'Servidor d'imagePRESS

LAN sense fil (amb línia secundària)
LAN per cable (sublínia)
Connexió directa
Guia de configuració
Opcions de directives de seguretat
<Imprimir> a la pantalla Inici (inclosa la impressió de retenció forçada)
Impressió segura xifrada
Impressió directa (PDF/JPEG/TIFF)
Lectura WSD
Mopria
Funció de retenció
Impressora virtual
IPSec
AirPrint
Universal Print
uniFLOW Online (excepte uniFLOW Online Express)
Enviament usant el protocol FTP
Impressió programada des del controlador de la impressora
Les opcions següents al controlador de la impressora
Una combinació d'impressió de filigranes de seguretat i del nombre de pàgines
Una combinació d'impressió de quadern i de disseny de pàgina diferent de 1 en 1 (estàndard)
Encara que s'hagi establert <Temps per a RX> per a cada element a  (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>, sempre es produeix un temps d'espera al cap de 5 minuts.
Encara que <Impressió obligat. de la informació de reconeixement> a  (Configuració)  <Opcions de funcions> <Comú>  <Opcions d'impressió> s'hagi establert en <On>, l'adreça IP no s'imprimeix.

Quan utilitzeu Espai avançat

No es pot fer servir SMB per tal que l'Espai avançat estigui disponible externament. Feu servir WebDAV.
Quan s'especifiquen les opcions de TX de l'URI a les opcions detallades de l'Espai avançat, cal especificar el número de port (si TLS està desactivat: 18080; si TLS està activat: 18443) al camí de la carpeta de destinació per a les notificacions.
Exemple:
http://192.168.1.21:18080/share/folder (per especificar la carpeta "folder" a l'espai compartit si TLS està desactivat)
Seleccioneu [WebDAV] per desar els documents a l'Espai avançat de la sèrie imagePRESS amb un Servidor d'imagePRESS instal·lat.
Quan feu enviaments a l'Espai avançat d'un equip de la sèrie imagePRESS amb un Servidor d'imagePRESS instal·lat, seleccioneu [Host Name] com s'indica a continuació.
Si TLS està desactivat:
http://<adreça IP o nom d'amfitrió>:18080
Si TLS està activat:
https://<adreça IP o nom de l'amfitrió>:18443
No cal especificar un número de port per enviar un document a l'Espai avançat d'aquest equip si hi ha un imagePASS instal·lat.
Quan envieu documents des de l'equip amb Servidor d'imagePRESS adjunt al propi Espai avançat, és possible que no pugueu enviar-los especificant una adreça bucle si l'opció <Opcions de proxy> a  (Configuració)  <Preferències> <Xarxa> està establerta en <On>. En aquest cas, introduïu l'adreça IP de Servidor d'imagePRESS.
Per obtenir instruccions sobre com enviar documents de l'equip a l'Espai avançat d'aquest equip, vegeu Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.

Si utilitzeu Remote UI (IU remota)

Abans d'iniciar Remote UI (IU remota), configureu els elements de <Opcions de xarxa> a <Fiery> del tauler de control.
Per iniciar Remote UI (IU remota), obriu el navegador web i escriviu-hi la següent adreça URL. Remote UI (IU remota) s'inicia en fer clic a [Launch Remote UI] a la pantalla WebTools que apareix.
http://<adreça IP d'Servidor d'imagePRESS>/

Si s'utilitza la funció d'impressió

No es pot fer servir Servidor d'imagePRESS juntament amb la funció d'impressió instal·lada de sèrie a l'equip o Kit d'Impressora PS imagePRESS.

Altres restriccions

Si l'equip té instal·lat Servidor d'imagePRESS, cal reiniciar-lo cada vegada que es faci una actualització dinàmica de DNS.
Si l'equip té instal·lat Servidor d'imagePRESS, no podrà obtenir automàticament l'adreça IP del servidor SIP fent servir DHCP.
Quan s'ha instal·lat Servidor d'imagePRESS, l'equip no pot entrar en el mode repòs on pot respondre immediatament a totes les consultes a través de la xarxa.
9HKS-10K