Personalització de la pantalla tàctil

Per utilitzar més fàcilment la pantalla <Inici> i la pantalla de funcions bàsiques de cada funció, podeu personalitzar la pantalla reorganitzant botons o creant botons de drecera. A més a més, podeu treballar de forma més eficient registrant els paràmetres ja especificats per a les funcions que s'utilitzen amb freqüència a <Personal>/<Compartit> o a Configuració personal per personalitzar l'entorn de funcionament a les vostres preferències.
Personalització de la pantalla <Inici>
Es pot canviar l'ordre, la mida i el nombre de botons que es mostren a la pantalla <Inici>, i es pot canviar la imatge de fons. <Opcions de gestió d'inici> permet configurar els paràmetres de visualització de la cronologia i mostrar/amagar els botons de funció.
Creació d'una drecera
Els botons de funció de drecera es poden mostrar a cada pantalla de funció. Registrar les funcions d'ús freqüent és convenient ja que permet que les funcions es continuïn utilitzant sense tornar a la pantalla <Inici>.
Desament d'opcions favorites
Si utilitzeu amb freqüència la mateixa combinació d'opcions per a la còpia, fax i lectura, convé tenir aquestes opcions desades com a <Opcions favorites>.
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).
Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Podeu canviar els botons d'opcions que apareixen a les pantalles de funcions bàsiques (de còpia, fax i lectura). També podeu mostrar una pantalla de funcions bàsiques diferent que estigui personalitzada per a cada usuari que ha iniciat la sessió.
Creació del botó <Personal>/<Compartit>
És possible registrar lliurement les funcions freqüents i els procediments de configuració a la pantalla <Inici>.
Canvi de l'idioma visualitzat
Podeu canviar l'idioma que apareix a la pantalla tàctil i al teclat.
Creació d'una drecera a Configuració
Podeu crear una drecera per a qualsevol element de configuració que es mostri quan premeu  (Configuració). Si utilitzeu amb freqüència un element de configuració que es troba a un nivell molt profund, podeu fer servir de manera còmoda una drecera per a aquest element per tal de canviar la pantalla ràpidament.
Opcions per a cada usuari (opcions personals)
Les pantalles i l'entorn d'operació es poden canviar per a cada usuari.
9HKS-069