Canvi de l'idioma de visualització

Podeu canviar l'idioma i el format del teclat que apareix a la pantalla tàctil. Si canvieu els idiomes freqüentment, és convenient utilitzar el botó <Canviar idioma/teclat>. Seguiu el procediment que es descriu a continuació per mostrar aquest botó a la pantalla tàctil.

Canvi de l'idioma de visualització i del format del teclat

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Opcions de visualització>  <Canviar idioma/teclat>.
3
Seleccioneu un idioma de la llista i premeu <OK>.
En alguns idiomes es pot canviar el format del teclat. Un cop seleccionat l'idioma, premeu <Establir>, seleccioneu el format del teclat i premeu <OK>.

Visualització del botó <Canviar idioma/teclat> a la pantalla tàctil

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Opcions de visualització>  <Mostrar botó de canvi d'idioma/teclat>.
3
Premeu <On>  <Bé>.
Si establiu aquesta opció en <On>,  es mostrarà a la part inferior de la pantalla tàctil. Podeu canviar l'idioma de visualització actual; per fer-ho, premeu el botó <Canviar idioma/teclat>, seleccioneu l'idioma que vulgueu de la llista i premeu <OK>.
Podeu canviar l'idioma que es mostra per a cada usuari que hagi iniciat sessió. Personalització de la presentació de pantalla i de les condicions de funcionament
9HKS-06K