Copy Tray-R

Podeu fer servir les funcions d'acabat següents.
Classificar
Les impressions es classifiquen en jocs disposats segons l'ordre de pàgina del document.
Agrupar
Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs.
Girar 90 graus
Cada grup d'impressions es gira alternativament en direccions diferents.

Safata de sortida

Les impressions es dipositen en aquesta safata.

Safata auxiliar

Desplegueu la safata auxiliar si imprimiu en paper de mida gran.
9HKS-03H