Opcions

Les funcions de l'equip es poden completar mitjançant la instal·lació d'opcions a l'equip.
Per obtenir més informació sobre equips opcionals relacionats amb el sistema, vegeu les Opcions del sistema.

Opcions disponibles

Cerca d'opcions segons les vostres finalitats

Carregar una gran quantitat de paper als dipòsits de paper

Per a controlar l'alimentació torta del paper carregat a la safata multiús

Ús de funcions addicionals i instal·lació de safates de sortida

Per obtenir més informació sobre l'equipament opcional que permet utilitzar funcions com ara la classificació i el grapat, vegeu Equipament opcional compatible amb funcions específiques.

Per carregar paper de full llarg

Instal·leu la tapa de la impressora per a fer servir l'equip com a impressora.

Utilitzar les tecles en comptes dels botons de la pantalla tàctil

Utilitzar la funció d'autenticació per gestionar usuaris per departament

Emprar una eina de suport en tancar l'alimentador

Per fer espai per col·locar originals, etc.

Utility Tray-B

Manipulació de les opcions

Per evitar lesions personals, no col·loqueu la mà on es realitza el grapat (prop dels rodets) si hi ha instal·lada la unitat d'acabat.
No poseu els dits damunt de la unitat d'acabat quan estigui en funcionament. Podríeu fer-vos mal o danyar la unitat d'acabat.
Quan tragueu paper de la safata de la unitat d'acabat, no poseu les mans damunt de la safata de sortida. Podria ser que la safata es mogués cap amunt i les mans hi quedessin atrapades.
Les safates de la unitat d'acabat es mouen durant la còpia o la impressió de documents. No col·loqueu res a sota de les safates, ja que es poden deteriorar.
No col·loqueu res que no sigui paper a les safates de la unitat d'acabat, ja que es poden deteriorar.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
El nombre de fulls que es poden apilar pot diferir o el paper apilat podria no estar correctament apilat, segons el contingut de les dades impreses, el tipus, la mida o l'estat del paper i les opcions d'acabat.
9HKS-032