Side Guide Plate Fixing Bracket-A

Si el connecteu al POD Deck Lite-C, la desviació de l'alimentació de paper es pot controlar per aconseguir una major precisió en la impressió.

Cargols

Feu servir aquests cargols per fixar els Side Guide Plate Fixing Bracket-A al POD Deck Lite-C.

Pivot de posicionament

Quan connecteu la placa de registre a la POD Deck Lite-C, inseriu aquest pivot al forat corresponent.

Utilitzant el Side Guide Plate Fixing Bracket-A per Carregar Paper al POD Deck Lite-C

Per connectar el Side Guide Plate Fixing Bracket-A, cal utilitzar el POD Deck Lite-C. Per les precaucions i procediment detallat per a l'ús del document POD Deck Lite-C, vegeu POD Deck Lite-C/Paper Deck Unit-E.
En canviar la mida del paper per utilitzar amb el POD Deck Lite-C, heu de canviar el registre de mida del paper i substituir l'etiqueta de mida del paper per utilitzar al full de suport. Per obtenir detalls, vegeu Canvi de la mida de paper per al POD Deck Lite-C.
Podeu fer servir el Side Guide Plate Fixing Bracket-A quan carregueu paper de mida A4R o més gran.
1
Obriu el dipòsit de paper.
1
Premeu el botó d'obertura.
2
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
En funció de les condicions d'ús, pot trigar un temps a obrir-se el dipòsit de paper després de prémer el botó d'obertura.
2
Desplaceu el retenidor de la vora posterior fins que no agafi el paper que s'ha de carregar.
3
Traieu tot el paper carregat.
4
Després de tancar el dipòsit de paper, premeu el botó Obrir per tornar a obrir el dipòsit de paper.
Tancar i obrir el dipòsit de paper torna l'elevador a la posició de càrrega del paper.
5
Pressioneu la palanca. Sense deixar anar la palanca, feu lliscar la placa de canvi de mida exterior i la placa de canvi de mida interior fins que no agafin el paper que s'ha d'ajustar.
6
Carregueu paper.
1
Prepareu una pila de paper d'aproximadament 20 mm d'alçada.
2
Col·loqueu la pila de paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
7
Feu lliscar la placa de canvi de mida exterior i la placa de canvi de mida interior fins a alinear-les amb la mida de paper que vulgueu.
Al lliscar les plaques de canvi de mida, assegureu-vos que la pila de paper roman en contacte amb la paret esquerra del dipòsit de paper.
Poseu la mà al paper per comprovar si ha quedat completament pla. Si el paper no està completament pla, la distància entre les plaques de canvi de mida és massa petita. Reajusteu la posició de la(es) placa(ques).
8
Poseu la Side Guide Plate Fixing Bracket-A a la safata de paper inserint el pivot de posicionament al forat corresponent.
9
Situeu-vos a l'esquerra del dipòsit de paper acabat d'extreure i reteniu una de les plaques de canvi de mida per evitar que es mogui. Colleu els cargols al costat esquerre () primer, i després al costat dret ().
Assegureu-vos de collar el cargol de la part interna () primer. Si colleu el cargol de la part externa () primer, les plaques de canvi de mida podrien quedar tortes.
Assegureu-vos de tensar completament els cargols. Si es tensen de manera obliqua o fluixa, la precisió d'impressió serà menor.
Després d'apretar els dos cargols, comproveu que la pila de paper estigui en contacte estret amb la paret esquerra del diposit de paper.
Per obtenir una precisió d'impressió encara més elevada
1
Comproveu que la pila de paper estigui en contacte amb les crestes de la paret esquerra de la tapa del paper.
Comproveu que estigui en contacte amb dues o més de les crestes.
2
Comproveu que la pila de paper estigui en contacte amb les crestes de les plaques de canvi de mida interior i exterior.
Comproveu que estigui en contacte amb una o més de les crestes de cadascuna de les plaques de canvi internes i externes.
3
Si hi ha un espai lliure entre la pila de paper i una cresta de la placa de canvi de mida exterior (espai lliure () a la il·lustració), comproveu que estigui en un rang de 0,1 mm a 0,5 mm (que correspon aproximadament al gruix d'un a cinc fulls de paper normal de 80 g/m²).
Si l'espai lliure () excedeix els 0,5 mm, reajusteu la distància entre les plaques de canvi de mida afluixant el cargol al costat més proper i, a continuació, torneu a collar el cargol sostenint la placa de canvi de mida exterior per evitar que es mogui.
Si l'espai lliure () és inferior a 0,1 mm, ajusteu la distància entre les plaques de canvi de mida afluixant el cargol al costat més proper i, a continuació, torneu a collar el cargol sostenint la placa de canvi de mida exterior per evitar que es mogui.
Si heu ajustat la distància entre les plaques de canvi de mida, comproveu si la pila de paper està en contacte amb dues o més de les crestes de la paret esquerra del dipòsit de paper.
10
Carregueu tot el paper restant a la pila de paper.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no superi els 20 mm. Si l'alçada de la pila de paper excedeix els 20 mm, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat.
Assegureu-vos que la pila de paper carregada addicionalment quedi perfectament encaixada amb la pila prèviament carregada.
11
Desplaceu el retenidor de la vora posterior per alinear-lo amb la mida del paper que heu carregat.
Si el retenidor de la vora posterior no està correctament alineat, el paper es pot encallar, la qualitat de la imatge pot disminuir o la part interior de l'equip es pot embrutar. No us oblideu de carregar paper amb el retenidor de la vora posterior correctament alineat amb les marques de mida del paper de la part superior i la base del dipòsit de paper.
12
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
9HKS-035