Col·locació dels originals

Col·loqueu els originals al vidre o a l'alimentador. Per a originals com llibres i paper prim/gruixut que no es pugui carregar a l'alimentador, col·loqueu l'original al vidre. Si voleu llegir originals de doble cara o continuar llegint diversos fulls de documents, col·loqueu-los a l'alimentador. Per obtenir més informació sobre les mides que es poden carregar, vegeu Unitat principal i Alimentador.
Utilitzeu originals que estiguin completament secs
Quan col·loqueu originals, assegureu-vos que la cola, la tinta o el líquid correctiu dels originals s'hagi assecat completament.
Per evitar encallaments de paper
No col·loqueu originals dels tipus següents a l'alimentador, perquè poden provocar encallaments de paper:
Paper arrugat o amb plecs
Paper de carbó o paper amb l'anvers de carbó
Paper enrotllat o corbat
Paper tractat
Originals estripats
Originals amb perforacions grans
Paper de seda o fi
Originals grapats o amb clips
Paper imprès amb una impressora de transferència tèrmica
Transparències
Originals amb notes incloses
Originals enganxats
Originals en un fitxer buit
Per llegir originals amb més precisió
Els originals col·locats a l'alimentador es llegeixen mentre s'alimenten a l'equip. En canvi, els originals col·locats al vidre estan en una posició fixa quan es llegeixen. Per garantir uns resultats de lectura més precisos, es recomana col·locar els originals al vidre.
Per llegir paper vegetal o transparències
A l'hora de llegir originals transparents (com ara paper vegetal o transparències), col·loqueu-los al vidre i tapeu-los amb paper blanc normal.
Mides de document
L'equip detecta automàticament la mida de paper del document abans de la lectura. Pel que fa als enviaments de fax, si la mida del paper d'impressió de l'equip del destinatari és més petita que la mida del document llegit, pot ser que la imatge del original es redueixi o es divideixi en parts més petites abans de l'enviament.

Col·locació d'originals al vidre

1
Obriu l'alimentador.
Si col·loqueu un original per al qual l'obertura de l'alimentador és insuficient, és possible que la mida de l'original no es detecti correctament.
2
Col·loqueu l'original amb l'anvers cap avall al vidre.
Alineeu la cantonada de l'original amb la cantonada superior esquerra del vidre de documents.
Quan copieu un original de doble cara, col·loqueu-lo de manera que la part superior i la inferior estiguin col·locades correctament, tal com es mostra a la il·lustració següent.
3
Tanqueu l'alimentador amb suavitat.
L'original està preparat per a la lectura.
Quan el procés de lectura s'hagi acabat, traieu l'original del vidre de documents.
Quan tanqueu l'alimentador, assegureu-vos de no exposar els ulls a la llum que s'emet a través del vidre de còpia.
Si col·loqueu un original gruixut, com ara un llibre o una revista, sobre el vidre de còpia, no feu pressió forta sobre l'alimentador.
Les marques al voltant del vidre de còpia inclouen mides que no es poden detectar automàticament.

Col·locació d'originals a l'alimentador

El fet de col·locar objectes a la safata de sortida d'originals pot deteriorar-los.
1
Separeu les guies lliscants.
Moveu les guies lliscants perquè quedi una mica d'espai entre les guies i l'original.
Quan col·loqueu originals grans, traieu la prolongació de la safata d'alimentació d'originals i la prolongació de la safata de sortida d'originals per evitar que caiguin per sobre de la vora de l'alimentador.
2
Airegeu la pila d'originals i alineeu-ne les vores.
Airegeu la pila d'originals en petits grups i alineeu-ne les vores fent uns quants copets suaus amb la pila sobre una superfície plana.
3
Col·loqueu els originals cap amunt i fins al fons de l'alimentador.
Quan s'insereixen a la profunditat correcta, s'il·lumina l'indicador de col·locació d'originals.
Assegureu-vos que la pila d'originals no sobrepassi les línies de límit de càrrega (). Si col·loqueu originals que superin el límit, pot ser que no es puguin llegir o que es produeixi un encallament de paper.
Elimineu sempre qualsevol plec dels originals abans de col·locar-los a l'alimentador. Si l'original està plegat, pot ser que aparegui una pantalla d'error perquè la mida dels originals no es pot detectar correctament.
Els originals fins es poden arrugar si els utilitzeu en un ambient amb temperatura o humitat alta.
Quan copieu un original de doble cara, col·loqueu-lo de manera que la part superior i la inferior estiguin col·locades correctament, tal com es mostra a la il·lustració següent.
Podeu col·locar originals de mides diferents i llegir-los tots alhora.
Còpia d'originals de diferent mida junts (Originals diferent mida)
Enviament d'originals de diferent mida junts (Originals de diferent mida)
Enviament/desament d'originals de diferent mida junts (Originals diferent mida)
4
Alineeu les guies lliscants contra les vores de l'original.
Moveu les guies lliscants perquè quedin ben alineades als extrems.
Els originals estan llestos per a la lectura.
Alineeu correctament les guies lliscants contra les vores de l'original
Si les guies lliscants estan massa separades o massa juntes es poden produir errors d'alimentació o encallaments de paper.
Mentre es llegeixen originals
No afegiu ni traieu originals.
Un cop finalitzada la lectura
Traieu els originals llegits de la safata de sortida d'originals per evitar que s'encallin els papers. Si hi queden originals, l'indicador de sortida d'originals parpellejarà quan col·loqueu originals d'un altre treball a l'alimentador.
Lectura d'originals de tira llarga
Si llegiu originals llargs (amb una longitud de fins a 990 mm), subjecteu els originals amb la mà quan llegiu el paper i quan surti.
Col·locació d'original de paper fi
Col·locar originals de paper fi pot ser complicat. Doblegueu una mica el paper quan el col·loqueu.
Assegureu-vos de no pressionar massa quan col·loqueu l'original, perquè podria passar que l'original no s'introduís correctament o que es produís un encallament de paper.
Quan col·loqueu originals A3 o A4R a l'alimentador, aixequeu el retenidor d'originals per evitar que els originals llegits s'arruguin.
Lectura d'un mateix original diverses vegades
Es recomana no llegir repetidament el mateix original més de cinc vegades (en funció de la qualitat del paper). L'original es podria doblegar, arrugar o podria resultar difícil d'enviar.
Interval de lectura dels originals en color
Quan es llegeix un original en color amb una opció que discrimina els colors automàtics, pot ser que s'identifiqui com un document en blanc i negre si només conté porcions de color a les zones ombrejades amb gris de la figura següent.
Originals d'una cara
Originals de doble cara
Part frontal
Revers
Direcció d'alimentació
del paper
: 10 mm
: 17 mm
Per llegir originals com a documents en color, establiu l'equip en el mode Tot color.
9HKS-00U