Encallaments de paper al costat esquerre de la unitat principal

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper.

Si s'ha instal·lat la safata de sortida

Tanqueu la tapa oberta.
Traieu el paper de la safata de sortida si s'ha instal·lat. En funció del tipus d'encallament de paper, caldrà que aixequeu la safata de sortida.
1
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa esquerra de la unitat principal.
Obriu la tapa esquerra de la unitat principal.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Quan el paper llarg s'ha encallat
Retireu el paper encallat de la safata amb compte. Abans de treure el paper, no cal obrir la tapa esquerra de la unitat principal.
2
Amb compte, tanqueu la tapa esquerra de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Quan hi ha instal·lada la unitat d'acabat

Tanqueu la tapa oberta. 
1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'alimentació intermèdia.
2
Obriu la guia inferior de la unitat d'alimentació intermèdia.
3
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa esquerra de la unitat principal.
Obriu la tapa esquerra de la unitat principal.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
4
Amb compte, tanqueu la tapa esquerra de la unitat principal fins que sentiu un clic.
5
Gireu la guia inferior de la unitat d'alimentació intermèdia a la seva posició original.
6
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'alimentació intermèdia.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
9HKS-028