Ajust del balanç de color

Podeu executar ajustos fins de la densitat i la força del balanç de color.
1
Premeu  (Configuració) <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Balanç de color>.
2
Seleccioneu el tipus de paper.
3
Ajusteu el balanç de color.
4
Premeu <Ajust fi de densitat>.
5
Seleccioneu el color que voleu ajustar i, tot seguit, ajusteu la densitat.
6
Premeu <Acceptar>.
9HKS-0X6