Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat

Ajusteu les opcions següents si els resultats de la impressió no són satisfactoris o si voleu ajustar la posició de plec del paper.

Ajust de gradació

Si la reproducció de la gradació del color és tan deficient que la gradació impresa és molt diferent de les dades impreses, realitzeu ajusts per millorar la reproducció de la gradació del color.

Correcció del tòner de color

Si el color de la impressió és significativament diferent del color del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original.

Correcció de la densitat

Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original.

Correcció d'ombrejat

Si les àrees de la imatge impresa tenen una densitat desigual, aquesta correcció ajusta la impressió per tal que la densitat sigui regular.

Correcció de diferència de color

Si els colors de la impressió destenyeixen o surten borrosos, és possible que s'hagi produït una diferència de color (error de registre de color). Aquest problema es pot millorar fent una correcció de la diferència de color.

Configuració de la intensitat

Podeu augmentar la saturació dels colors per a les operacions d'impressió.

Ajust de la mida de la imatge

Si la mida de la imatge copiada és lleugerament diferent de la de l'original, es fa un ajust precís perquè la mida d'impressió coincideixi més amb la mida de l'original.

Opcions del patró d'interpolació

Un patró d'interpolació adequat per a la imatge s'estableix perquè les gradacions i corbes d'una imatge es reprodueixin el més suau possible en la impressió.

Configuració del perfil del colors

Utilitzeu aquesta opció per fer coincidir els colors amb altres models d'impressores o per a assegurar-vos-en que s'imprimeixen correctament colors específics.

Ajust de color

Amb aquesta opció podeu executar un ajust fi de la densitat i la força del balanç de color.

Ajust de la posició de grapat de quaderns

Si la posició de grapat de quadern del paper no és exactament al centre del quadern, podeu ajustar la posició de grapat del quadern.

Ajust de la posició de plec del grapat de quaderns

Podeu ajustar la posició del plec de grapat de quadern durant la impressió de quaderns.

Ajust de la posició del plec del paper

Podeu ajustar la posició del plec del paper en configurar la funció Plegar.

Ajust d'amplada de retallada

Podeu ajustar l'amplada de retallada a petita escala durant la impressió de quaderns.

Ajust de l'alineació del paper

Podeu ajustar l'alineació del paper quan imprimiu a la safata de la unitat d'acabat.

Correcció de curvatura

Aquesta opció permet ajustar el nivell de correcció de curvatura per a cada origen de paper.
9HKS-0WW