Ajust de la mida de la imatge

Si la mida de la imatge copiada és lleugerament diferent de l'original, seguiu aquest procediment per realitzar ajusts precisos de la mida de la imatge. Podeu ajustar l'ampliació de l'amplada horitzontal i l'amplada vertical.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Ajust fi del zoom>.
2
Ajusteu la mida de la imatge.
Establiu l'ampliació de <X> per a l'ajust de l'amplada horitzontal i l'ampliació de <Y> per a l'ajust de l'amplada vertical.
3
Premeu <Bé>.
9HKS-0X4